Tuesday, August 9th, 2022

BETAM 4Ç20 GSMH beklentisi %6,4 büyüme

BETAM hazırladığı son notta, kesinleşen Ekim ve Kasım ayı ile kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin %6,4 oranında büyümesini bekliyor.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı ş verilerle yaptığı hesaplamalarla ise 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin %2,9 genişleyeceğini öngörüyor.

BETAM’a göre öncü göstergelerde önemli büyümeler kaydedilmişken, Aralık ayı itibarıyla da yeniden devreye sokulan pandemi tedbirleri henüz verilere yansımamış durumda.

Tüketim harcamaları patlama yaptı

2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla konut kredileri ve özel tüketim vergisi haricinde bütün tüketim göstergelerinde önemli artışlar var: Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde; ithal tüketim malları %9,6, kamu harcamaları %7,7 ve dayanıklı tüketim malları %6,1 artışla dikkat çekiyor. Kamu bankalarının düşük faizle konut kredisi vermeyi sonlandırmaları ile beraber konut kredilerinde ise %1,1 ile ılımlı bir daralma varken ÖTV sabit.

BETAM kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapınca da kamu tüketim harcamaları dışında tüm tüketim göstergeleri artmış görünüyor: ÖTV %39,3, tüketici ve konut kredileri sırasıyla %27,4 ve %27,1, ithal tüketim mallarında %19,2 genişleme izlenmekte.

Yatırım harcamaları büyümeye devam

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 20204Ç/3Ç:  perakende stokları %-0,4;  üretim kapasitesi %23,6; yatırım malı ithalatı %19,4 ve aramalı sanayi imalat endeks %4,6 arttı.

4Q20/4Q19: Kamu yatırım harcamalarında sert bir daralma ilk dikkat çeken: %-29,8. Yatırım malı kapasite kullanım oranında %2,8 kadar sınırlı bir daralma dikkat çekici. Bunlara karşın, ticari kredilerde %35,4 ile yatırım malı ithalatında %28,9 büyüme çok kuvvetli. Son üç aydaki üretim hacmindeki artış da %14,9.

Net ihracat katkısı negatif

2020 yılının son çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret rakamlarına baktığımızda ihracatın bir önceki döneme göre %5,2 ve ithalatın %2,9 genişlemesi beklenmekte.  BETAM, son çeyrekten son çeyreğe önceki yıla kıyasla ihracatın %3,8; ithalatın ise %8,0 büyüdüğüne dikkat çekerek net ihracatın büyümeye katkısının negatif olacağını vurguluyor.

The post BETAM 4Ç20 GSMH beklentisi %6,4 büyüme appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments