Wednesday, December 1st, 2021

Çan2 Termik İlk İşlem Tarihi Belli Oldu

Borsa İstanbul’da #CANTE kodu ile işlem görmeye başlayacak olan şirketin halka arz sonuçları ve borsada ilk işlem göreceği tarih açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Çan2 Termik A.Ş’ye ait hisseler, 30 Nisan tarihinde Yıldız Pazar’da 3,90 Tl fiyat ile işlem görmeye başlayacak.

Şirketin KAP üzerinden halka arza ilişkin sonuçlar bildirisinde;

“21-22 Nisan 2021 tarihlerinde Çan2 Termik A.Ş. (“Çan2 Termik”) paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Halka arzda birim fiyat 3,90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 67.590.000 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.759.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.349.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Ek satışa sunulan payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisine tahsis edilmiştir. Ek satışa sunulan paylar dahil Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,44 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,83 katı talep gelmiştir.” Bilgilerine yer verilirken ilk işlem tarihi için yayınladığı bildiride ise,

“Çan2 Termik A.Ş.’nin (Şirket) 74.349.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 320.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 3,90 TL/pay baz fiyat, “CANTE.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olarak belirlenmiştir.” İfadesi yer aldı.

Çan2 Termik İlk İşlem Tarihi Belli Oldu yazısı ilk önce Halka Arz üzerinde ortaya çıktı.

Facebook Comments