ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %1,84 arttı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş %6,19 ile Haberleşme; en fazla yükseliş ise %12,86 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.

Fiyatlardaki gün ve ay-içi oynaklığa bakıldığında, en büyük değişimin sırasıyla Eğlence ve Kültür, Ulaştırma ile Giyim ve Ayakkabı alt kaleminde görülmekte.

En kısa ay olan Şubatta Türkiye ekonomisinde kayda değer birkaç önemli gelişme olmuştur. Raporumuzda bunlara değinerek sentezleme amacı gütmekteyiz.

Öncelikle, Enflasyon Araştırma Grubu olarak günlük elde ettiğimiz veriler ile oluşturduğumuz fiyat endeksleri ve enflasyon oranları (günlük ve aylık) ilk 6 aylık birikime ulaştı. Bu kapsamda ENAGrup Eylül 2020 ile Şubat 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranını %19,98 olarak hesapladı. Bu oran yıllık 6 aylık verinin birikimli enflasyon olarak hesaplanmış, 12 aylık veriye ulaşıldığında ise yıllık değişim olarak sunulacaktır.

2020 yılının %36,72 oranındaki enflasyonu göz önüne alındığında, yılın ilk iki ayında fiyatların artış hızında yani enflasyon oranında birikimsel olarak bir yavaşlama ya da düşüş olmadığını söylemek mümkündür. Bu ise enflasyonun kalıcı ve yapışkan özelliğini koruduğunu göstermektedir.

Doğal olarak, enflasyonu sadece kendi başına değerlendirmek bilgi kaybına neden olabilmektedir. Enflasyonun yanında, işsizlik ve ekonomik büyüme verilerinin de eş-anlı değerlendirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Mart ayının ilk haftasında açıklanan ekonomik büyüme oranı da bu kapsamda düşünülmelidir. Bu veriye göre, 2020 yılını %1,8’lik bir büyüme oranı ile kapatan Türkiye ekonomisinde, istihdam kaybı, gayrisafi yatırımlardaki sürekli azalma ve sermaye stokundaki zayıflığa eklenen söz konusu yüksek enflasyon oranı, açıklanan büyüme olgusunun refah yaratıp yaratmadığını sorgulatmaktadır.

Şubat döneminde, Türkiye ekonomisinde fiyatlar genel seviyesini etkileyen gelişmeler şu şekilde özetlenebilir.

1. Döviz kurlarında lira lehine ekonomi içi ve dışı bir kaç faktörlü gelişme oldu. Bunlar:
a. Merkez bankasının faizin kısa dönemde düşürülmesinin planlama dahilinde olmadığını beyan etmesi,
b. Döviz kurunun beklentiler ve dış ekonomik faktörlerden dolayı lira lehine gevşemesi ve Şubat ayı sonuna  doğru, ABD 10-yıllık hazine bono faizlerinin ABD’deki enflasyonist baskı nedeniyle yükselişe geçmesi sonucu tekrar liranın değer kaybetmesi,
c. TÜİK bünyesinde enflasyon alanında çalışma grubu kurulmasının yanında, emek (işgücü) piyasası bilim kurulunun oluşturulması ve derlenen verilerin daha şeffaf ve denetime tabi olarak elde edilmesi ve sunulmasının amaçlanması,
d. Son 1 ay içinde TÜİK bünyesinde 2 defa üst yönetim değişikliğine gidilmesi,
e. Şubat ayında açıklanan Ocak-2021 dönemi enflasyonunda ilk defa “pandemi sepeti” ayarlaması sonucunda, madde (ürün) ağırlıklarında yaşanan değişimin enflasyon oranına etkisinin tartışılır hale gelmesi,
f. Pandemi sepet ağırlıklarının ayarlamasının özellikle fiyatların zaten tavan yaptığı bir dönemde uygulanması ve bunun enflasyonu baskılayıcı özellikte olması.

2. ENAGrup notu:

Grubumuz günlük ve aylık enflasyon oranlarını, TÜİK enflasyon sepet ağırlıklarının aynısını kullanarak hesaplamaktadır. Türkiye ekonomisine ait fiyatlar genel seviyesi ve değişimi verilerinden hesaplanan enflasyon oranını daha anlamlı karşılaştırmak amacıyla da eski sepet ağırlıklarını da kullanarak elde etmeye devam edeceğiz.

Bir önceki enflasyon sepeti madde (ürün) ağırlıkları ile hesaplanan Şubat 2021 dönemi ENAGrup enflasyon oranı %1,93 olarak gerçekleşmiştir. Bu ise yeni sepet ile elde edilen enflasyon oranlarının daha düşük elde edildiği sonucunu en azında şimdilik göstermektedir.

The post ENAG’a göre gerçek enflasyon daha yüksek appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments