Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı

Kısa vadeli dış borç stoku yılın ilk altı ayında yüzde 0.3 artışla 124  milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 azalarak 54,8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 16,0 azalarak 49,6 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 0,3 oranında artışla 124,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2,5 oranında azalarak 54,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 16,0 oranında azalarak 49,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 2,6 oranında artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 1,8 oranında azalarak 20,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 24,1 oranında azalışla 10,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 15,3 oranında artışla 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 13,8 oranında azalarak 43,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 4,2 oranında artarak 26,1 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 13,1 oranında azalarak 78,3 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 20,7 oranında artarak 55,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 11,7 oranında azalarak 68,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 150,7 oranında artışla 2020 Haziran sonu itibarıyla 168 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2020 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 41,1’i ABD doları, % 28,2’si Euro, % 14,3’ü TL ve % 16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,3, Merkez Bankası’nın % 11,5, özel sektörün ise % 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir”

The post Kısa vadeli dış borç stoku 124 milyar dolar! appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments