Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,9 oranında azalarak 53,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 11,2 oranında azalarak 52,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 9,6 oranında azalarak 7,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 0,9 oranında azalarak 20,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 17,6 oranında azalışla 11,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 4,5 oranında artışla 14,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 9,5 oranında azalarak 45,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 1,0 oranında azalarak 24,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 10,1 oranında azalarak 81,1 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 4,3 oranında azalarak 43,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 8,3 oranında azalarak 70,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 185,1 oranında artışla 2020 Nisan sonu itibarıyla 191 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 301 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2020 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 47,2’si ABD doları, % 29,7’si Euro, % 14,4’ü TL ve % 8,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,9, Merkez Bankası’nın % 5,7, özel sektörün ise % 70,4 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

The post Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 115,2 milyar dolar oldu appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments