Otuz dört CarrefourSA mağazası Migros oluyor
Otuz dört CarrefourSA mağazası Migros oluyor

CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros’a dönüştürülmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Migros’tan KAP’a yapılan açıklamada, CarrefourSA tarafından işletilen 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu’na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır” denildi.

Facebook Comments