Küresel ekonominin görünümü önceki raporumuzdan bu yana önemli ölçüde kötüleşti. Mevcut durum tahminimiz şu anda 2020’de dünya GSYİH’sında %5,0 daralma olduğunu gösteriyor ve son Küresel Risk Araştırmaları ile vurgulandığı gibi riskler hala aşağı yönlü. Çok yakın vadede ticari kaygılar, halk sağlığı kısıtlamalarının süresine ve kısıtlamalar hafifletildikten sonra yenilenen bir enfeksiyon dalgasına odaklanmakta. Daha da ötesi, kilit riskler pandeminin uzun vadeli davranışsal sonuçlarıyla ilgili.

Bu Global Senaryolar Raporu’nda şu temel ekonomik riskleri inceliyoruz:

  • Temel Senaryo: Büyüme, 2Ç 2020’deki enfeksiyonlarda ve kilitlenme katılıklarında bir zirve sonrasında geri dönerken, yılın ilk yarısında COVID-19 kaynaklı resesyonun küresel GSYİH için devam eden bazı maliyetleri var.
  • İkinci bir enfeksiyon dalgasının ortasında iyileşme kaybolur: İkinci bir koronavirüs dalgası yenilenen kilitlenmelere neden olur; orta vadede güven ve aktivite üzerinde kalıcı halk sağlığı endişeleri oluşur.
  • Küresel durgunluk derinleşiyor: Sosyal mesafe kısıtlamaları ancak kademeli olarak geri çekildiğinden, dünya ekonomik büyümesi yakın vadede ciddi şekilde daralır.
  • Derin durgunluk finansal krizi tetikler: Ekonomik ve finansal piyasa zayıflığı orta vadede devam edecek, çünkü sınırlı kredi arzı özel sektördeki borçlanmayı artırdıkça ve sürdürülemez kamu borç seviyeleri karşısında kemer sıkma önlemleri gerekecek.
  • Bilimsel ilerlemeler normale daha hızlı geri dönüş sağlar: Kısıtlamalar daha hızlı bir şekilde azaltılır; bu sayede daha hızlı bir ekonomik toparlanma sağlanırken küresel ekonomi üzerindeki kalıcı hasar sınırlanır.

Temel senaryo

Mayıs 2020 temel senaryomuzda, küresel kilitlenme 2020’nin 2. çeyreğinde zirveye çıkıyor. 2020’nin sonuna kadar bazı sosyal mesafe tedbirlerinin yürürlükte kaldığı varsayılırken, bu yıl 3. çeyrek ve 4. çeyrekte kilitlenmelerin yükü azalıyor.  Böylece ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması öngörülüyor. Bu süreçte dünyada büyük ölçekli, güvenilir izleme ve takip ağları inşa ediliyor ve test kapasitesi hızla genişliyor. 2021 1Ç’de bir aşı yaygın olarak elde edilebilir hale geliyor ve iyileşme daha da güçleniyor.

Genel olarak, 2019’daki %2,6’lık genişlemeyi takiben küresel ekonominin 2020’de toplamda %5,0 ve ikinci çeyrekte ise %8,9 oranında daralacağını tahmin ediyoruz. Toplu işten çıkarmalar, azaltılmış çalışma saatleri, indirimli maaşlar ve finansal çalkantıların birleşimi olarak ABD’de şu anda 2020’de %7,0 daralma bekliyoruz. 2020 yılında avro bölgesinde %7,6’lık, Japonya’da ise %6,5’inde bir daralma öngörülüyor. Çin ekonomisine yönelik görünüm, kısa vadede de halen oldukça zayıf ve 2020’de iç faaliyetteki donma ve küresel yavaşlama nedeniyle sadece %0,8’lik bir büyüme bekleniyor. Test uygulama kabiliyetinin daha düşük olduğu gelişmekte olan piyasalarda daha da büyük bir zayıflık bekleniyor.

2021 yılında, dünya ekonomisi % 7,1 büyüme kaydettikçe, küresel enflasyonun bu yıl sonunda% 2’nin altına düştükten sonra yeniden yükselmesi bekleniyor. Fiyat baskıları azalmış ve tarihi bir çöküş içinde olan toplam talep nedeniyle, para koşullarının uzun bir süre gevşek seyredeceğini öngörüyoruz. Avrupa merkez bankasının miktarsal genişlemesini artırması ve bankalar için teminat gereksinimlerinde esneklik yaratması ardından 2023’e kadar faiz oranlarında bir artış görmeyi beklemiyoruz. Bu arada ABD’de Federal Rezerv’in neredeyse sıfır politika faiziyle uyumlu kalmasını ve miktarsal genişlemeyi esnekleştirmesini bekliyoruz. Daha gevşek bir politikaya rağmen, ABD dolarının gücünün kısa vadede devam etmesi de bekleniyor.

Bununla birlikte, bu temel görünüm etrafındaki belirsizlik, pandeminin hızla yoğunlaşması ve son aylardaki tahminlerimizdeki revizyon nedeniyle hala yüksek. Ayrıca, artan ticari karamsarlığı vurgulayan ve daha uzun kilitlenmelerin veya kısıtlamaların ardından yenilenen bir enfeksiyon dalgasının potansiyel ekonomik etkisiyle ilgili endişeleri vurgulayan en son Küresel Risk Araştırmalarımızda da benzer bir belirsizlik görülmekte.

Mevcut durum tahminimizdeki riskler

Bu raporda, temel senaryomuz etrafında hem aşağı hem de yukarı yönlü belirsizlikleri araştırıyoruz. Oxford Küresel Ekonomik Modelini kullanarak dört ana senaryoyu ölçüyoruz. Bu senaryoların ardındaki varsayımlar ve temel özellikleri Şekil 3 ve 4’te özetlenmiş durumda.

Senaryolar, hükümetlerin kilitlenmeleri ve diğer sosyal mesafe kısıtlamalarını azaltma hızı ve ikinci bir enfeksiyon dalgasının gerçekleşip gerçekleşmediği ile bu tür epidemiyolojik gelişmelerin uzun vadeli ekonomik sonuçları hakkında varsayımlarında farklılık göstermekte. Yenilenen bir enfeksiyon dalgasına, halk sağlığı kısıtlamalarının daha yavaş bir şekilde gevşemesini; temel tahminimizde olduğundan daha hızlı bir gevşemeyi kolaylaştıran bilimsel ilerlemelere benzer bir olasılık katsayısı ekliyoruz.

“Yenilenen bir enfeksiyon dalgasının ortasında iyileşme (recovery fades amid a renewed wave of infections) senaryosunda, ikinci bir koronavirüs dalgasının 2020’nin sonlarında ve 2021’in başlarında yeniden kilitlenmelere yol açtığı varsayılır. Hükümetler şoku hafifletmeye ve merkez bankaları bir kez daha olağanüstü önlemlere başvururken, kamu desteği ilk dalgadakinden daha sınırlı ve daha az etkilidir. Riskten kaçınma hanehalkları ve işletmeler arasında artar ve azalması yavaştır.

“Küresel durgunluğun derinleşmesi (Global recession deepens) senaryosunda sosyal mesafe tedbirlerinin daha yavaş bir şekilde gevşemesiyle daralmayı inceliyoruz. Kısıtlamalar ekonomik faaliyet ve piyasalar üzerinde yakın dönemde yoğunlaşırken, halk sağlığıyla ilgili kaygıların hafiflemesi, iş ve hane halkının güveninin geri dönüşünü destekliyor.

“Derin durgunluk (deep recession) senaryosu mali krizi tetikler, çok yakın dönemdeki gelişmeler önceki senaryodakilerle eşleşir. Ancak bu durumda ekonomik faaliyet, finansal koşullar ve hane halklarının orta vadede ihtiyati tasarruflar oluşturma isteği üzerinde sürekli bir baskı ile daha da kısıtlanır. Sınırlı kredi arzı, hükümetlerin sürdürülemez kamu borç seviyeleri karşısında kemer sıkma önlemleri getirmesiyle birlikte, özel sektör borçlanması da artar.

Olumlu senaryomuzda – “bilimsel ilerlemeler normale daha hızlı geri dönüş sağlar (scientific advances allow more rapid return to normal) – artan test kapasitesi, geliştirilmiş terapötikler ve 2020’nin ikinci yarısında bir aşı bulunması gibi gelişmeler kısıtlamaların daha hızlı bir şekilde kaldırılmasını kolaylaştırır. Ekonomik faaliyet, temel tahminimize göre daha hızlı bir şekilde geri dönerek işletmeler ve hane halkları arasında artan güveni teşvik eder.

Senaryolarımızda, yukarıda özetlenen varsayımlar bir dizi önemli kanallar aracılığıyla küresel ekonomiyi etkilemekte. Üç dezavantajlı senaryoda, halk sağlığı kısıtlamaları yakın dönemde faaliyeti doğrudan sınırlamakta ve şok hane halkı ve iş beklentilerinin kötüleşmesiyle artmaktar. Öte yandan, büyük piyasalarda devlet tahvili getirilerindeki keskin düşüşler ve ABD dolarının en savunmasız Gelişmekte Olan Piyasa kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte, borsalar piyasa zirvesinde görülen seviyenin yarısına düştükçe zayıf piyasa beklentisi de faaliyeti ağırlaştırır. Politika eylemleri, ekonomik çöküşü ancak kısmen dengeleyebilir.

Sonuç olarak, senaryo etkilerinde hem yakın dönemde hem de orta vadede büyük farklılıklar bulunuyor.

Yenilenen bir enfeksiyon dalgasının ortasında iyileşme azalırken, bu yıl üçüncü çeyrekte toparlanma beklentisinin sahte bir şafak olduğu kanıtlanıyor. Kilitlenmeler geri döndükçe, faaliyetin 2020 yılının ilk yarısında görülen kısıtlı seviyelerin altına düşmesi yanında küresel sermaye piyasasının da düşmesi ile birlikte küresel ekonomi için çift yönlü bir darbe yaşanıyor. 2021’in ilk çeyreğindeki küresel GSYİH, mevcut durum tahminimizdeki seviyenin % 10’unun altında kalıyor. İlk koronavirüs dalgasında kötü etkilenenler ikinci dalgayı da ağır hasarla geçiriyor ve açık ekonomiler daha genel olarak sert bir şekilde etkileniyor.

“Küresel durgunluk derinleşir” ve “Derin durgunluk finansal krizi tetikler” senaryolarında, etki daha çabuk. Küresel ekonomi 2020’nin ikinci çeyreğinde temel senaryoda öngörülenden daha keskin bir şekilde daralır; üçüncü çeyrekte daralma devam eder ve  yıllık büyüme %-18 gibi korkunç bir seviyeye ulaşır. Hiçbir ekonomi bağışık kalamaz.

2020’de ciddi bir daralma kaçınılmaz olmakla birlikte, “Bilimsel ilerlemelerde çok daha güçlü bir iyileşme elde edilir” varsayımı altında normale daha hızlı geri dönüş sağlanır. İki yıl içinde, küresel GSYİH, kısmen bastırılmış talebin serbest kalmasını yansıtarak, koronavirüs salgını öncesinde öngörülen seviyelerin üzerine çıkar.

 

The post Oxford Economics: 2Ç20 ve pandemiden sonrası için senaryolar appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments