Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinin değerlendirildiği Kurulan Şirketler, Uluslararası Ortak Sermayeli Kurulan Şirketler ve Suriye Ortak Sermayeli Kurulan Şirketler bilgilerinin yer aldığı TEPAV Uluslararası Sermayeli Şirketler Bülteni yayınlandı.

TEPAV Raporunda yer alan bilgiler şöyle;

Nisan 2020 verilerine göre Türkiye genelinde toplam 3.701 şirket2 kurulmuştur. Kurulan şirket sayısı Nisan 2019’a göre yüzde 56,6, Mart 2020’ye göre ise yüzde 66,4 düşüş göstermiştir.

Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 5,3’ü uluslararası ortak sermayeli şirketlerdir. Bu oran il bazında incelendiğinde ise yüzde 16,7 ile Düzce uluslararası ortaklı kurulan şirket oranı en fazla olan iller arasında ilk sırada yer almaktadır. Düzce’yi; yüzde 14,3 ile Burdur, yüzde 13,8 ile Antalya ve yüzde 12,5 ile Hatay takip etmektedir.

Uluslararası ortak sermayeli kurulan şirketlerin sermayesinin yüzde 80’ini uluslararası sermaye oluşturdu

Nisan 2020 verilerine göre uluslararası ortak sermayeli 196 adet şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin toplam sermayesi 304,5 milyon TL olup yüzde 80,4’ünü uluslararası ortak sermayesi oluşturmaktadır.

Uluslararası ortak sermayesi, geçen aya kıyasla 66 milyon TL azaldı

Nisan 2020’de uluslararası ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Nisan 2019’a kıyasla yüzde 82,1, Mart 2020’ye kıyasla yüzde 79,2 azalış gösterdi. Uluslararası ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 25 milyon TL (yüzde 11,5) artarken; geçen aya göre 66 milyon TL (yüzde 21,2) azaldı.

Uluslararası ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre sadece Düzce, Elazığ ve Karaman’da artış gösterdi. En fazla azalış ise İstanbul’da görüldü. İstanbul’u Antalya, Mersin ve İzmir takip etti.

Sektör bazında incelendiğinde en çok uluslararası ortak sermayeli şirket “toptan ticaret” sektöründe kurulurken; en fazla uluslararası ortak sermayesi “idare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bu sektördeki toplam sermaye miktarı 163,5 milyon TL iken, toplam sermayenin tamamını uluslararası ortak sermayesi oluşturmaktadır.

Nisan 2020’de toplam uluslararası ortak sermayesi 245 milyon TL oldu

Nisan 2020’de Türkiye’de kurulan uluslararası ortak sermayeli şirketlerin ülke dağılımları incelendiğinde en fazla şirketin yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları tarafından kurulduğu görülmektedir. Bu şirketlerin sayısı 121 olup, toplam sermayesi 101,8 milyon TL’dir. Türkiye’yi 11 şirket ile İran, 6 şirket ile Mısır ve 5 şirket ile Gürcistan takip etmektedir. Uluslararası ortak sermayesi dikkate alındığında ise Manş Adaları (162,4 milyon TL), Türkiye (37,1 milyon TL), Güney Kore (13,4 milyon TL), Hong Kong (9,3 milyon TL), BAE (6,5 milyon TL) ve İran (2,2 milyon TL) önde gelmektedir.

Ortak olunan şirketlerdeki ülkenin sermaye toplamının şirket başına ortalama değeri hesaplandığında ise Nisan 2020’de şirket başına en çok uluslararası sermaye Manş Adaları ortaklı şirketlerde görülmüştür. Manş Adaları’nı, Güney Kore, Hong Kong ve BAE takip etmektedir. Suriye ortak sermayeli şirketlerde ise şirket başına uluslararası sermaye 371 bin TL’dir.

Nisan 2020’de bir önceki yıla kıyasla Suriye ortak sermayesi yüzde 91 azaldı

Nisan 2020’de Suriye ortak sermayeli 3 şirket kurulmuş olup, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 1,1 milyon TL’dir. Nisan 2020’de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Nisan 2019’a göre yüzde 95,8; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 91,4 azaldı. Mart 2020’ye göre kıyaslandığında ise Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı yüzde 90,6; Suriye ortak sermayesi yüzde 87,6 azalış gösterdi.

Uluslararası ortak sermayeli kurulan şirketlerin yüzde 2’si Suriye ortaklı

Nisan 2020’de uluslararası ortak sermayeli kurulan 196 şirketin, 3’ü (yüzde 1,5) Suriye ortak sermayeli olup uluslararası ortak sermayesinin yüzde 0,5’ini oluşturmaktadır.

Nisan 2020’de Mersin’de kurulan uluslararası ortak sermayeli 4 şirketten 1’i, Suriye ortak sermayelidir. Suriye ortak sermayeli kurulan şirketlerin uluslararası ortak sermayeli şirketler içindeki payı İstanbul’da yüzde 1,7’dir.

Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketlerin Nisan 2020’de “kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı”, “temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” ve “gayrimenkul faaliyetleri” olmak üzere sadece 3 sektörde kurulduğu görülmektedir. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında “kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” sektörü ilk sırada gelmektedir.

The post Türkiye’de kurulan şirket sayısı Nisan’da yüzde 66 azaldı appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments