Dünya büyük ve senkronize bir ekonomik krize tanık oluyor. 2020 için tahminler, rekor sayıda ülke negatif oranlarla büyürken küresel GSYİH’da %6’lık bir daralma bekleniyor (OECD 2020). Gelişmiş ekonomiler, GSYİH’larında Büyük Buhran’dan bu yana görülmeyen ölçekte ve hatta daha büyük bir küçülmeye maruz kalacak. Şüphesiz, şirketler arasında büyük ölçekli iflaslar ortaya çıkacağı ve hane halkı arasında bir iflas dalgası gelebileceği için bankalar stres altına girecek. Buna ek olarak, bankaların krize daha güçlü sermaye ve daha likit girmelerine rağmen, krizin büyüklüğü muhtemelen şimdiye kadar yapılan birçok stres testinde öngörülen seviyeyi aşacak (ECB 2020).

Kriz, bankalar üzerinde artan rekabet baskısı anlamına gelen ve özellikle bazı bölgelerde karlılıklarını düşüren birkaç eğilimin son on yıldaki birleşiminin üzerine eklendi. Bankaların geleceği ile ilgili CEPR / IESE serisindeki ikinci raporda küresel salgının artmasa da devam edeceğini ve dolayısıyla zaten var olan bu eğilimlerin çoğunu, özellikle dijitalleşmeyi hızlandıracağını iddia ediyoruz. Ekonomik kriz, kısa vadede nefes almayı sağlamak amacıyla bankacılık sektörünün istikrarını da göz önüne alarak reel ekonomiye borç vermeyi teşvik etmek için politika tepkilerini tetiklerken, orta vadede birçok bankacılık sisteminin derinlemesine yeniden yapılandırılması gerekecek.

Düşük faiz oranları, düzenleme ve banka iş modeli

On yıldan uzun bir süredir düşük faiz oranları ve düşük büyüme oranları olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu sürekli düşük oranlar, özellikle net faiz marjlarını düşürerek, özellikle vade dönüşümüne ve net faiz gelirine daha fazla bağımlı olan kurumlar için, borç verme standartlarının zayıflaması yoluyla banka kârlılığını olumsuz etkiledi.  2007-2009 mali krizinin ardından, bu serinin ilk raporunda analiz edildiği gibi, bu dönemde ihtiyati gereksinimler, düzenleyici inceleme ve uyum maliyetlerinde bir artışa tanık olduk.  Diğer yandan bu politika adımları, mevcut ortamda çok faydalı olan daha dayanıklı bir bankacılık sektörünün oluşmasına katkıda bulundu. Bununla birlikte, aynı zamanda daha sıkı kurallar, bankaların gölge bankalara göre rekabet gücünü azaltırken bazı ticari faaliyetlerin bankacılık sektöründen gölge bankalara göç etmesine katkıda bulundu. Üstelik, daha sıkı düzenleme bankaların karlılığı üzerinde baskı yarattı.

Şekil 1 Banka karlılık oranları Avrupa ve Japon bankalarında düşmekte

Kaynak: Datastream; BIS hesaplamaları.

Covid-19 krizi büyük olasılıkla faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalacağı anlamına geliyor. Her ne kadar kısa vadede bankalar likidite kanalı olmaktan ve merkez bankası desteğine erişimden faydalanacak olsalar da, reel ekonomiyi etkileyen derin kriz, takipteki kredilerde yeni bir artışa yol açarak bankaların ödeme gücünü bir kere daha tehdit edebilir.

Dijital para, FinTech, BigTech ve bankalar

Covid öncesi dünyadaki ek bir gelişme, dijital teknolojilerin muazzam uygulaması ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasıydı. Bunlar birçok yeni ürün ve hizmete alan açarken yerleşik bankaların verimliliğini artırmaya yardımcı olmuş olsa da, yeni firmaların girişi ile geleneksel banka iş modellerini rekabeti artırarak tehdit etmişlerdir.

Teknolojinin banka iş modelleri üzerindeki etkisi büyük oldu. Teknolojik gelişmeler ödeme sistemlerini, sermaye piyasası faaliyetlerini, kredi kullandırma ve mevduat tahsilatını etkiledi. Dijital para ve dijital ödemeler gibi birçok faaliyet hayata geçti. Bankalar on yıllardır mevduatların kanunen korunması ile, merkez bankası sistemine özel erişim ve kredi kartı şirketleri ile yakın ortaklıklar yoluyla dijital para ve ödemeleri kontrol etmişlerdi. Bugün rekabet, bankaların bilançosunda yer almayan çeşitli dijital varlıklardan kaynaklanıyor: kripto para birimleri, elektronik cüzdanlar, stabilcoinler veya bir telekom sağlayıcısıyla olan hesaplar. Yeni girenlerin rekabet avantajı varlıkların kendisine değil, onunla ilişkili ödeme teknolojisine dayanmakta. Ödemelerin rahatlığı ve tüketicilerin ve işletmelerin Covid krizinin hızlandırdığı büyüyen dijital yaşamının diğer bölümlerine olan bağlantılar başarının anahtarı olmuş durumda. Çin’deki teknoloji şirketlerinin veya Afrika’nın bazı bölgelerindeki mobil telekom sağlayıcılarının ödemelerindeki ağırlık, değişim derecesinin örnekleri.

Teknolojiden kaynaklanan değişimler, sadece ödemelerde değil, diğer birçok alanda meydana geldi. Farklı finansal hizmet segmentlerine giriş yeni sağlayıcı türlerinden geldi: “FinTech” ve “BigTech”. FinTech kredi sağlayıcıları, ülkenin genel kalkınması daha yüksek, bankacılık sistemi daha az rekabetçi olduğunda daha fazla yer bulurken, ülkenin bankacılık düzenlemeleri daha katı olduğunda daha az sayıdalar. Banka dışı girişleri, mevduat yükü benzeri faaliyetlerde henüz düzenleyici yüklerle ilgili kaygılar olduğundan anlamlı değil. BigTech platformları, ileri teknolojileri ve özellikle büyük verilere daha fazla erişimleriyle, daha fazla sayıda yer alabilirler ki bu henüz gerçekleşmiş değil.

Yeni oyuncuların girişiyse, ücretler, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskılar ve daha daralan marjlar yoluyla bankaları büyük ölçüde etkiliyor. Bankalar büyük ölçüde teknolojik gelişmelere yanıt vermişse de, birçoğu teknolojiyi etkili bir şekilde benimsemekten çok uzak olduklarını savunuyor. Sonuç olarak, karlılıkları devam eden şekilde tehdit altında kalıyor.

Teknolojik gelişmeler ve yeni giriş, düzenleyici yanıtlar gerektiriyor. Yeni katılımcılar tarafından kullanılan teknolojiler, yeni tüketici ve yatırımcı koruma konuları da dâhil olmak üzere yeni riskler oluşturmakta. Artık daha fazla işletme finansal hizmetler ve yeni biçimler sunduğundan, aynı zamanda eşit bir oyun alanı sağlamak da çok önemli. Bununla ilgili önemli bir soru, çeşitli finansal hizmetler piyasalarının genel endüstriyel organizasyonunun değiştiği göz önüne alındığında, düzenleyici “çevre” nin nereye çekileceği. Teknolojinin neden olduğu değişiklikler, rekabet ve veri politikalarının yeniden değerlendirilmesini de gerektiriyor.

Covid sonrası dünya

Kısa vadede, bankalar kriz sırasında müşterilerine borç vermeye devam ettikçe, canlanmanın tadını çıkarabilirler. Ayrıca güvenlik ağının korunmasından ve mevduat finansmanına erişimden yararlanırlar.

Bununla birlikte, Covid-19 büyük olasılıkla dijitalleşmeyi ve orta vadedeki faaliyetlerin sektörden uzaklaşmasını hızlandıracak. Orta ölçekli bankalar muhtemelen en çok sıkıntıyı çekecek çünkü sürekli düşük faizli bir ortamda çok önemli olan büyük BT yatırımlarıyla maliyet verimliliğinden yararlanılamayacaklar. Sonuç olarak, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması gerekecek; bankaların kapatılması ve kalanların birleştirilmesi tercih edilecek. Covid-19 sonrası dünyada, sınır ötesi birleşmelere karşı politik engeller, devletlerin ulusal bankacılık şampiyonlarını daha koruyucu hale gelmesiyle önleyecek önemli bir politika sorunu.

BigTech şirketleri, Covid-sonrası dünyasında öne geçmek için birçok malzemeye sahip. Onlar dijital yerliler; teknoloji, müşteri tabanı ve marka bilinirliğinin yanı sıra çok miktarda veri ve derin ceplere sahipler. Bankacılık böylece geleneksel oligopolden yapısından değişecek. Daha parçalanmış bir müşteri tabanına erişimi kontrol eden birkaç baskın platforma sahip bir sisteme geçebilir. Bu süreçte birkaç BigTech firması müşterilerle arayüzü tekelleştirebilir. Bu senaryoda, bireyler için müşteri verilerinin ve taşınabilirliğinin ve platformlar arasında veri paylaşımının sağlanması, müşteriler için maliyetlerini düşük tutmak ve piyasayı yeterince rekabetçi tutmak için anahtar olacak.

Dijital değişim, düzenleyiciler için önemli zorluklar oluşturmakta.  Rekabetin kolaylaştırılması, finansal istikrarın korunması ve eş zamanlı olarak inovasyondan faydalanılması gerekmekte. Bunu yapabilmek için, düzenleyicilerin ihtiyati düzenleme ve rekabet politikasını koordine etmeleri gerekmekte, böylece uyum girişin önünde bir engel oluşturmazken aynı zamanda giriş istikrarsızlaşmaz. Rekabet, yeni katılımcılara yönelik düzenlemelerin hafifletilmesi, ancak yerleşiklerin kârlılığını azaltma ve böylece risk alma teşviklerini artırma maliyetiyle desteklenebilir. Ayrıca, bu, banka dışı kuruluşlar için sistemik risklerin üretilmesi anlamına gelebilir.

Mevcut kriz, finansal sistemin esnekliğini ve 2007-2009 küresel finansal krizinden sonra uygulanan düzenleyici reformları test edecek. Özellikle, merkez bankası müdahalesinin sınırlarını genişletecek ve euro bölgesindeki tamamlanmamış Bankacılık Birliği’ni test edecek.

VOX  CEPR Policy Portal

The post VOX: COVID-19 sonrası dönemde bankacılık değişiyor appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments