Saturday, April 20th, 2024

50 Yıl Önce Alınan Yanlış Kararların Bir Sonucu: Bitcoin Standardı Mı Geliyor?

Bundan 50 yıl önce 15 Ağustos 1971’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, çok önemli bir adım atarak doların altın standardından ayrılması yönünde bir karara vardı. Aslında günümüz bakış açısı ile değerlendirildiğinde bu hamlenin Bitcoin’in ortaya çıkmasını da sağladığı ifade edilebilir.

Altın Standardının Kaldırılması

Altın standardının kaldırılması, doları muhtemelen bir daha asla toparlanamayacağı tehlikeli bir yola soktu. 1971’de başlayan sorun, daha fazla para üretimine izin verildiği için kontrolden çıkıyor. Küresel rezerv para birimi bu yönde ilerlemeye devam ederse de yeni bir tür standart ortaya çıkmadıkça ekonominin tamamen çökmesi mümkün olarak değerlendiriliyor. Peki, bu yeni standart Bitcoin olabilir mi?

Aslında 1971 yılında pek çok şey yaşandı. Ancak bunlardan çok azı Nixon’ın altın standardını kaldırması ile aynı büyüklükte bir etkiye sahipti. Bundan önce ABD, uluslararası konvertibiliteyi sağlamak için ABD dolarını altına sabitlenmiş bir fiyatta tutmak zorundaydı. Ancak enflasyonla ve artan ücret açıklarıyla mücadele etmek için Bretton Woods para sistemi sona erdi.

Doların, altın standardından ayrılması ile sisteme çok fazla para girişi oldu ve doların altın başına fiyatı 35 dolar gibi bir istikrarlı seviyeden 2.000 doların üzerine yükseldi.

Aslında bu noktada altın fiyatının yükseldiğini değil doların değer kaybettiğini ifade etmek daha doğru gibi görünüyor. Rakamlara bakıldığında ise değer kaybının çok fazla olduğu düşünülüyor.

Bitcoin Standardı

Günümüzde ise dünyada durumun giderek daha farklı bir hal aldığı ve dijital çağa geçişin içinde olduğumuz ifade ediliyor. Bu süreçte ise bazı uzman isimlere göre yeni bir standart ortaya çıkıyor: Bitcoin standardı. 

Yapılan açıklamalara göre altın standardının olmasının sebebi, ondan daha iyi bir para sisteminin olmamasıydı. ancak uzman isimler günümüzde Bitcoin standardının altın standardından çok iyi olduğunu öne sürüyor. Çünkü Bitcoin’in ortaya çıkışının arkasındaki en büyük etkenin, 50 yıl önce alınan yanlış kararlar olduğu ifade ediliyor.

Facebook Comments