Friday, February 23rd, 2024

Aksoy Araştırma: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu karşısında kaybediyor

Aksoy Araştırma ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının Şubat 2021 sonuçlarını açıkladı. 2 bin 400 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,6 seviyesinde kaldı. Seçmenin en öncelikli gündemi ise yüzde 77,9 ile ekonomi oldu. Pandemi döneminde “AK Parti mitinglerinin sonlandırılması gerekmektedir” diyenlerin oranı yüzde 86 olarak açıklandı.

Katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre; olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi yüzde 47,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranını alan bir diğer isim yüzde 45,3 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak gerçekleşti.

Katılımcılara Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmaları durumunda hangi alanlarda reform yapmak istedikleri de soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 78,9’u hukuk alanında reform yapmak istediğini ifade etti. Eğitim ise yüzde 77,2 oranıyla en çok reform yapılması istenen ikinci başlık oldu. Ekonomi alanında reform talebi yüzde 71,4 ile üçüncü sırada yer alırken, sağlık başlığı yüzde 66,6 ile en az reform yapılması istenen alan oldu.

Araştırmada katılımclara kamuoyunun gündemini belirlemek için Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmaları durumunda hangi alanları daha çok gündeme getirecekleri sorusu sorulduğunda ise, araştırmaya katılanların gündeminin ilk sırasında yüzde 77,9 ile ekonominin iyileştirilmesi yer aldı. İkinci sırada yüzde 62,1 ile işsizliğin çözümü ve üçüncü sırada yüzde 50,9 ile hayat pahalılığı başlıkları yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti. “Aynı kalıyor” ifadesini kullananların oranı yüzde 14,7, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,6 ve kararsız olanların oranı ise yüzde 6,2 oldu.

“Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 45,1’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını, yüzde 34,4’ü ise onayladığını ifade etti. “Kararsızım” ifadesine başvuran katılımcıların oranı ise yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.

Son iki ay içerisinde AK Parti mitinglerinin sıklıkla gündeme gelmesine bağlı olarak araştırmaya katılanlara mitinglerle ilgili görüşleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 86’sı mitinglerin sonlandırılması gerektiğini savunurken, “Mitinglerin devam etmesinde sakınca yoktur” ifadesini kullanan katılımcıların oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

 

The post Aksoy Araştırma: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu karşısında kaybediyor appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments