Wednesday, October 4th, 2023

Araştırma: Türkiye’nin Ne Kadarı Bitcoin’i Biliyor? Kaç Kişinin BTC Yatırımı Var?

Bitcoin (BTC) ve kripto para birimleri son zamanlarda sadece dünyada değil ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Özellikle son araştırmalar gösteriyor ki her geçen gün Bitcoin’i duyan, kripto para yatırımı yapan ve bu alan çalışmaya başlayan kişi sayısı artıyor.

%93’lük Kesim Bitcoin’i Biliyor

NG Araştırma’nın 4 Şubat – 4 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri 2046 kişinin katılımı ile yaptığı bir araştırmaya göre katılımcıların %93’ü Bitcoin’i duyduğunu belirtirken yalnızca %7’si henüz duymadığını belirtti.

Bu noktada her ne kadar Bitcoin’i duyanların oranı çok büyük olsa da Bitcoin hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olan kişilerin oranının çok az olduğu ifade ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre her 10 kişiden 2’si Bitcoin konusunda yeterli bilgisi olduğunu belirtirken 7’si az bir bilgiye sahip olduğunu belirtti. Kalan kesim ise Bitcoin’i duyup hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayanlardan oluşuyor.

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre her 10 kişiden sadece 2’sinin Bitcoin yatırımı bulunuyor. Dolayısıyla Bitcoin hakkında yüksek bilgi seviyesine sahip kişilerin oranı ile BTC yatırımı yapan kişi sayısı eşit görünüyor. Peki, neden böyle merak ettiniz mi?

Çünkü daha önce defalarca dile getirildiği gibi Bitcoin yatırımı yapmadan önce Bitcoin’in ne olduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Bitcoin’in gerçekten ne olduğunu bilen kişi BTC yatırımı yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Ancak bilmeden yatırım yapan kişi kaybettiği için anında Bitcoin yatırımını çekiyor ve sürekli bir yatırım oluşmuyor. Hatta BTC sebebiyle kaybettiğini düşündüğü için Bitcoin’den nefret eder hale bile gelebiliyor.

Bu gibi sebeplerle araştırma sonuçlarına göre katılımcıların sadece %30’u Bitcoin’i güvenilir bir yatırım aracı olarak görürken %25’i Bitcoin’e güvenmiyor. %45’lik bir kesim ise kararsız olduğunu ifade ediyor.

Kripto Vergilendirmesi ve Yasal Konular

Araştırmaya katılanların %23’ü kripto para gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiğini düşünürken, %41’i vergi olmaması gerektiğini düşünüyor. Bitcoin yatırımı yapmayanlar arasında bile vergilendirilsin diyenlerin oranı %25’te kalıyor.

Bu noktada katılımcıların Bitcoin’in yasal olup olmadığı konusunda da bölündüğü görülüyor. Şu an için ülkemizde bir yasal statüsü bulunmamasına rağmen araştırmaya katılanların %37’si kripto paraların yasal olduğunu düşünüyor. %20’lik bir kesim Bitcoin’in yasal olmadığını ifade ederken bu konuda bir fikir belirtmeyenlerin oranı ise %43.

Yatırım Tercihi Konusunda Bitcoin 3. Sırada

Aslında pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde katılımcıların büyük çoğunluğu yatırım yapmak için altını tercih ettiğini ifade ediyor. Katılımcıların %71’i yatırım aracı olarak altını tercih ederken %35’lik kesim döviz yatırımı yapıyor. Yatırım için kripto para birimleri ve vadeli mevduatları tercih edenlerin ise oranı eşit ve %22 olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bunlara ek olarak araştırmada Türkiye’de insanların ekonomik durumlardan memnun olup olmadıkları da ölçüldü. Sonuçlara göre katılımcıların yarısı ekonomik durumlarından memnun olmadıklarını ifade ederken sadece %15’lik bir kesim ekonomiden memnun görünüyor.

Facebook Comments