Friday, April 19th, 2024

ATOdan ahilik paneli

Başlangıcının 850. yıl dönümüne denk gelen 2021 yılının UNESCO tarafından Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Ankara Kent Konseyinin (AKK) ev sahipliğinde gerçekleşen panel, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu‘nun açılış konuşmalarıyla başladı.

“Ahilik kültürü, tüm zamanlar için”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, 2021 yılının, UNESCO tarafından Ahi Evran’ı anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması nedeniyle Ankara Ticaret Odasının yürüteceği çalışmaları organize etmek üzere bir komisyon oluşturdukları bilgisini vererek konuşmasına başladı.

ATO’yu Ahiliğin devamını sağlayacak bir müessese olarak gördüklerini kaydeden Aktay, “Hedefimiz Türkiye’nin kalkınmış bir ülke olarak dünya üzerinde belirleyici ve söz sahibi olması. Bunun da yegâne yolu değerlerimize sahip çıkarak bir ve beraber olarak çalışmaktan geçiyor” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odasının üyelerini ve başkenti geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin içinde Ahiliğin devamını sağlayacak sosyal ve kültürel çalışmalara da yer verdiklerini anlatan Aktay, “Ahilik kültürü, insanlığın tüm zaman ve zeminine hitap edecek içeriğe sahip, çağlar üstü bir değerler sistemi oluşturması nedeniyle rehber niteliğini sürdürdü, tarihe gömülerek kaybolmadı. Hatta yüzyıllar geçtikçe kıymeti daha da iyi anlaşıldı” dedi.

“Bütün güzelliklerin buluştuğu bir iklim ancak ahilikle gelir”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise konuşmasında, Ahi Devleti’nin etkisiyle geçmişten gelen cömertlik felsefesinin Ankara’daki katılımcılık kültürünün gelişmesinde etkili olduğunu belirterek bu felsefenin günümüzde yeniden canlanması gerektiğini vurguladı.

Anadolu’nun manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin “Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taş u toprak arasında” şiirini alıntılayan Yılmaz, “Bizim mayamız bu topraklarda karıldığı için biz de bu kentle birlikte karıldık. Dolayısıyla galipken affetmek gerektiğini, hiddetliyken yumuşamak gerektiğini, düşmanlığı dostlukla, kötülüğü iyilikle karıştırmamak gerektiğini biliyoruz” dedi.

Ahilik kültürünün iş ve sosyal yaşamı belirli kurallar çerçevesinde şekillendiren bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, “Ahi kültürüyle nasiplenmenin işten sosyal hayata, her alanda düzeni sağlaması nedeniyle mahkemelerde iş yükümüzü azaltacağını biliyoruz. Liyakatin, hoşgörünün, katılımcılığın, şeffaflığın, birbirine tahammül etmenin, bütün güzelliklerin buluştuğu bir iklim ancak Ahilikle gelir” diye konuştu.

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Ceylan

Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Nevzat Ceylan da konuşmasında Türk insanının Orta Asya’dan bugüne kadar Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Evran’ın öğretileriyle, günümüzde ise birlik içinde dayanışma sergilediklerini dile getirdi. Ceylan, “Yeni nesillerimize Ahilik felsefesini hep beraber anlatmalıyız. Dünyada daha cumhuriyetin olmadığı bir dönemde Ahiler bu coğrafyayı yönetmiş, asayişini sağlamış, düzeni kuracak alt yapıyı oluşturmuşsa bütün dünyaya anlatmak da bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının, siyasetçilerin, belediyelerin başlıca görevi olmalı” diye konuştu.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Özaslan

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ahi Evran’ı “Milli Filozof” olarak nitelendirdiği konuşmasında Ahi Evran’ın yüzyıllar önce dile getirdiği iş bölümü ve uzmanlaşma konularının günümüz iktisat kitaplarında ve derslerinde hala okutulduğunu dile getirdi. Özaslan, “Ahi Evran, Ankara ve bizim tarihimiz için önemlidir. Onu anlamak aynı zamanda kendimizi anlamaktır. Dolayısıyla bu coğrafyada tutunmamızı anlamak, Osmanlı’nın kuruluşunu anlamak, Ankara’nın neden başkent olduğunu anlamak için daha fazla bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Ticari hayat; iyi insan, iyi tüccar, iyi vatandaş temelinde kurulabilir”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da konuşmasında dünya tarihinde esnaf örgütlenmelerinin rolünün her zaman çok önemli olduğunu belirterek, ABB olarak yönetimde bu örgütlenmelere öncelik verdiklerini dile getirdi. Çokakoğlu, “Öncelikle Ahiliğin en temel prensiplerinden biri olan ‘İyi insan, iyi tüccar, iyi vatandaş’ temelinde, örgütlenme çerçevesinde nasıl bir ticari hayatın kurulabileceğini, yerel yönetim olarak bunun neresinde yer alabileceğimizden hareketle tüm politikalarımızı şekillendirmeye başladık” dedi.

Ankara Kültür Sanat Kulübü Derneği (Ankara AKSAK) dans ekibinin Ahilik ile ilgili gösterisiyle başlayan etkinlik, açılış konuşmalarının ardından panelle devam etti. AKK Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi E. Müdürü Kazım Ceylan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ethem Arıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Tarihçi Prof. Dr. Seyfettin Erşahin konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğe Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ATO Ahilik Komisyonu üyesi olan ATO Meclis Üyeleri Abidin Memili, Ali İhsan Güçlü ile ATO Meclis Üyesi Üsame Kalaycı, AKK Gençlik Meclisi ve Hacı Bayram Veli Çalışma Grubu üyeleri de katıldı.

Facebook Comments