Sunday, December 10th, 2023

Bakın gıda fiyatları gerçekte neden yükseliyor…

Gıda fiyatlarındaki artış, pandemi ve küresel ısınmanın elle tutulur hale gelmesiyle dünyanın her yerinde problem.  Türkiye’de sorunun kaynağı olarak parekendeci avı başlatılmış olsa da, yüksek gıda fiyatlarında perakendecilerin payı gerçekten çok az.  Oxford Business Group’un aşağıda çevirdiğimiz makalesi fiyat artışlarının nedenini açıklarken, dünyanın çeşitli ülkelerinde devreye sokulan teknoloji destekli çözüm alternatifleri konusunda da bilgi veriyor.

Türkiye özelinde tarım ve gıda sektöründe yıllar içinde biriken sorunlara kapsamlı bir çözüm stratejisi yaratılamadığı gibi, teknolji bazlı tarım konusunda da kamu teşvikleri şekillendirilemiyor. Hal böyle olunca, devlet kendi sorumluluk alanında ortaya çıkan sorunların kaynağını parekendecilerin kötü niyetli fiyatlama politikalarında buluyor.  Sorunun kaynak tespiti yanlış olunca da çözümü imkansız hale dönüşüyor.

Oxford Business Group’un makalesinin Türkçeye çevrilmişi aşağıda.

————————

Covid-19: Yükselen ekonomiler artan gıda fiyatlarıyla başa çıkabilir mi?

Koronavirüs salgınının ardından gıda fiyatlarındaki artış, küresel gıda güvenliğiyle ilgili endişeleri yoğunlaştırdı. Gelişmekte olan pazarlar için bu, zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için bölgesel işbirliğinin ve yenilikçi çözümlerin önemini daha da vurguladı.

Uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izlemek için BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından oluşturulan Gıda Fiyat Endeksi, özellikle Covid-19’un bir sonucu olarak Ocak ayında art arda sekizinci ayda yükseldi.

Endeks Ocak ayında ortalama 113,3 puanla Aralık ayına göre %4,3 arttı ve Temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi %8,1 ile en yüksek artışı gördü. Bunu arkasında %7,1 ile Tahıl Fiyat Endeksi izledi. Özellikle mısır fiyatları %11,2 arttı ve şu anda Ocak 2020 seviyesinin %42,3 üzerinde. Bu kısmen, geçen yıl rekor seviyelerde mahsul ithal eden Çin’deki yüksek talebe bağlanabilir.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise %5,8 artarak Mayıs 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Süt ve et fiyatları da sırasıyla %1,6 ve %1 artış kaydetti.

FAO ayrıca, 2020/21 döneminde önceki sezona göre sadece 52 milyon ton artışla tahıl üretiminin küresel olarak 2761 milyon tona ulaşmasını beklerken, küresel tahıl stoklarında yakın zamanda bir düşüş öngörüyor.

Daha genel olarak, Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde küresel gıda fiyatlarının Ocak 2020’den sonraki 12 ayda yaklaşık %20 arttığını bildirdi.

Banka, gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalan gelirlerle birleştiğini ve birçok haneyi tükettikleri gıdanın hem miktarını hem de kalitesini düşürmeye zorladığını kaydetti.

Gıda güvenliğine tehdit

Covid-19 ile ilgili tedarik zincirindeki kesintiler ve üretimdeki düşüşler, gıda güvenliği sorununu keskin bir odağa getirdi: BM’nin Dünya Gıda Programı (WFP) geçtiğimiz günlerde bu yıl 138 milyon kişiye yardım etmeyi beklediğini açıkladı ki bu Programın 60 yıllık geçmişindeki en yüksek rakam.

WFP, akut ölçekte gıda güvencesi olmayanların sayısının 2019’un sonunda 79 ülkede 149 milyondan 2020’nin sonunda 272 milyona çıktığını söylüyor.

FAO’nun en son gıda enflasyonu rakamları, bu nedenle dünyanın yükselen ekonomilerinin birçoğundaki korkuyu yoğunlaştırmaya hizmet etmiş olacak.

Örneğin, Sahra altı Afrika, bölge pirinç arzının yaklaşık %40’ını ithal ettiği için, pirinç fiyatlarındaki artışın kıtlığa yol açabileceği korkusu var. Bu rakam, her yıl ülkede tüketilen 700.000 ton pirincin yaklaşık 600.000 tonunu ithal eden Kenya’da daha da yüksek.

Pirincin maliyetindeki artış, yaygın olarak hayvan yemi olarak kullanılan mısır fiyatındaki %25’lik yükselişle bağlantılı. Bu, Asyalı hayvancılık üreticilerinin daha ucuz bir alternatif olarak düşük kaliteli pirinç ürünlerine yönelmesine, bu tür ürünlerin maliyetini artırmasına ve geleneksel olarak birincil gıda maddeleri olarak bunlara güvenen birçok Afrika ülkesini pazarın dışına fiyatlandırmasına neden oldu.

Özellikle, dünyanın en büyük pirinç üreticisi olan Çin, geçen ay Hindistan’dan otuz yıldır ilk kez pirinç ithal etti.

Pirinç fiyatlarındaki artışın arkasındaki bir başka faktör de, Tayland ve Vietnam’dan yapılan sevkiyatların geçen yıl 2019’a göre yaklaşık %25 düşmesine neden olan Güneydoğu Asya’da yaşanan kuraklık oldu.

FAO, tahılların yanı sıra, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin de 2021 yılında kesintilere maruz kalacağını düşünüyor.

Gıda güvenliğine bölgesel çözümler

Koronavirüs salgını, dünyanın gıda tedarik zincirlerinin savunmasızlığını ortaya çıkardı. Bu da gelişmekte olan ekonomilerdeki hükümetleri bölgesel lojistik ağlarını güçlendirmek için harekete geçirdi.

Bu tür girişimler genişletilebilirse oluşacak piyasalar FAO tarafından belgelenen kıtlıkların en kötü etkilerini dengelemeye yarayabilir.

Bu konuda örnek, Nisan 2020’de entegre bir gıda güvenliği ağı uygulayan, ayrıca stratejik bir gıda rezervi geliştiren ve yerel tarıma yatırımlar yapan Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) oldu.

Bu arada Afrika’da salgın, bölgesel bağların faydalarına daha fazla dikkat çekti. Örneğin, geçen yıl Haziran ayında, Afrika Kalkınma Bankası, gıda güvenliğini korumak ve bölgesel kendi kendine yeterliliği oluşturmak için stratejik bir yol haritası olan “COVID-19’a Yem Afrika Tepkisi” hareketini başlattı. Salgın Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) ile ilişkili çeşitli önlemlerin benimsenmesini hızlandırdı ve bunların arasında daha verimli ve çevik bölgesel tedarik zincirleri kurma hamleleri var.

Diğer yandan Latin Amerika, gıda güvenliği sorunlarını ele almanın bir yolu olarak bölgesel entegrasyona odaklandı. Geçen yıl Nisan ayında, 26 Latin Amerika ve Karayip ülkesi, bölgedeki tarım sektörünü koruma taahhütlerini ifade eden bir bildirge imzaladı.

Teknolojiye dönüş

Artan bölgeselleşmenin yanı sıra, koronavirüs salgını, yapay zeka (AI), e-ticaret, büyük veri, blok zinciri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) kullanarak yeni teknolojik çözümlerin hızlandırılmış gelişimine ve alımına yol açtı.

Gelişmekte olan birçok pazarda hala aşılması gereken bağlantı engelleri olsa da, bu tür teknolojiler tedarik zincirlerini daha verimli hale getirmek ve tarımsal verimi artırmak için büyük bir potansiyele sahip.

Örneğin, tarım endüstrisinde küçük ve orta ölçekli operasyonların hakim olduğu Çin’de, pandemi dönemi, üreticileri tüketicilere doğrudan bağlayan video akışı, e-ticaret ve diğer dijital yöntemlerde büyük bir artışa neden oldu. Blockchain çözümleri, özellikle gıda izlenebilirliği söz konusu olduğunda, ülkede giderek daha fazla kullanılmakta.

Bu arada, AI ve IoT sensör teknolojisi, su yönetimi gibi alanlarda dünya çapında yaygın bir yükseliş görüyor. Güçlü AI motorları, uydulardan veya dronelardan sulama sistemlerine ince ayar yapmak için veri beslemeleri ile birlikte kullanılabilirken, derin öğrenme algoritmaları bir dizi veriyi yorumlamada giderek daha fazla ustalaşıyor.

Örneğin Kenya’da, start-up SunCulture, çiftçilere IoT teknolojisini kullanan güneş enerjili sulama sistemleri sağlıyor. Bunlar mahsul veriminde %300’lük bir artış sağlamakta. Bu arada Nijerya’da, Tarımsal Krediler için Risk Paylaşım Sistemi, çiftçilerin, sensörler ve insansız hava araçları kullanarak tarımsal verileri toplayan bulut tabanlı bir sistem olan Microsoft FarmBeats platformu aracılığıyla daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ağustos 2020’de sıcaklığı ve besin maddelerini izlemek için IoT tabanlı bir sistem kullanan ve geleneksel tarım tekniklerinden ortalama %90 daha az suya ihtiyaç duyan Smart Acres dikey çiftliğinin lansmanı yapıldı.

Sadece birkaç yıl önce, bu tür bir teknoloji dünyadaki çoğu çiftçinin erişemeyeceği bir şeydi, ancak pandemi, benimsenmesini ve ölçeklenmesini büyük ölçüde hızlandırdı.

Artan bölgesel entegrasyonun yanı sıra, eğer küresel gıda güvensizliği, tarımsal tedarik zinciri yönetimine yönelik yenilikçi çözümlerde kalıcı bir patlama ile sonuçlanırsa, bu, birçok gelişmekte olan ekonominin gelecekteki ekonomik şoklara dayanması için yardımcı olacak.

The post Bakın gıda fiyatları gerçekte neden yükseliyor… appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments