Sunday, August 7th, 2022

Barem Ambalaj’ın halka arz sonuçları

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arz sonuçları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (Barem Ambalaj) paylarının halka arzı 3 – 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul Birincil Piyasada gerçekleşmiştir. Barem Ambalaj’ın sermayesinin 45.000.000 TL’den 52.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet pay olmak üzere toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Barem Ambalaj paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 36,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 378.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasada borsada satış-sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul A.Ş tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 2,4 katına denk gelen 888,9 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 24.692.267 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arza toplamda 277.158 yatırımcı katılmıştır. Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzı kapsamında toplam 276.728 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 369 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 60 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 277.158 yatırımcı 10.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.”

 

 

Facebook Comments