Tuesday, October 3rd, 2023

Dijital Türkiye’nin skoru 100 üzerinden 68

Aktepe, Dijital Türkiye Endeksi Projesi’nin tanıtımı amacıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dijital dönüşüm ekosisteminin sürdürülebilirliği, dijital olgunluk seviyesinin ölçülebilmesi, ülkenin dijital ekonomisinin geliştirilmesi ve dijital egemenliğinin sağlanması amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini belirten Aktepe, çalışmaların 46 kişilik TBD proje ekibi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Aktepe, proje kapsamında öncelikle uluslararası örneklerde olduğu gibi kavramın tanımlanmaya çalışıldığını ve bu doğrultuda ölçüm çerçevesi oluşturulduğunu ifade ederek, hazırlanan Dijital Türkiye Endeksi modelinin ise tüm teknolojik gelişmeleri içerebilecek 5 politika ekseni ve bunlar içindeki faaliyetlerin yaşam döngüsünü belirleyen 7 boyuttan oluştuğunu anlattı.

Dijital Türkiye Endeksi dijital hazırlık durumu

Çalışma kapsamında 12 farklı uluslararası endeksin detaylı olarak incelendiğini ve toplam 416 gösterge tespit edildiğini vurgulayan Aktepe, “Dijital Türkiye Endeksi, uluslararası gelişmeleri de takip ederek, ulusal politikalarımız doğrultusunda ülkemizin dijital hazırlık durumunu, uygulama kapasitesini ve dijitalleşmeyle oluşturduğu etkiyi ölçmektedir.” dedi.

Aktepe, Dijital Türkiye Endeksi’ni özgün olarak geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Ulusal politika ve stratejilerle uyumlu, ‘Dijital Türkiye’ vizyonunu ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ni destekleyen, uluslararası gelişmeleri ve kavramları adresleyen, kurum, teknoloji ya da uygulama yerine sorun-çözüm odaklı, dijital dönüşüm istatistikleri için kurumlar arası iş birliğini ve paylaşımı motive eden, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere farklı paydaşların katılımıyla sürdürülebilir, toplumsal ve ekonomik dönüşümü özellikle vurgulayan bir bakış açısıyla bu proje geliştirilmiştir.”

“Dijital Türkiye”nin göstergeleri

Proje kapsamında yapılan ölçümleme sonuçlarını da paylaşan Aktepe, “2021 yılı için Dijital Türkiye’nin skoru 100 üzerinden 68 olarak belirlendi.” ifadelerini kullandı. Aktepe veri toplama döneminin 2020’nin 4’üncü çeyreği olduğunu bildirdi.

İşletmelerin dijital dönüşüm çözümlerine ilgisinin arttığını ve bu yöndeki talebin büyük ölçüde yerli firmalarca karşılanabildiğinin görüldüğünü belirten Aktepe, “Ancak hem işletmeler hem de hane halkının yüksek hızlı internet ve kişisel cihaz erişimi konusundaki ihtiyaçlarının giderilmesinde yaşanan aksaklıklar ‘sayısal uçurum’ konusunu tekrar gündeme taşımıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın sonuç raporunun, mayıs sonunda proje internet sitesi üzerinden yayımlanacağını ve panel düzenleneceğini dile getiren Aktepe, şunları kaydetti:

“Projenin birinci fazında sadece açık erişimli veriler dikkate alınmıştır. İkinci faz çalışmalarında ise bu yıl içinde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilgili paydaşlarla iş birliğine gidilerek idari kayıtlar, yayınlanmamış istatistikler, uzman görüşleri gibi tamamlayıcı göstergeler ile burasının zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Endeks, Dijital Türkiye yolculuğunda ekosistem paydaşlarını bir araya getiren ve eylem planlarının belirlenmesi veya uygulanmasına dayanak oluşturacak önemli bir kaynak olacaktır.”

Facebook Comments