Tuesday, April 16th, 2024

DPÜ BAPtan bor projelerine büyük destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (DPÜ BAP) Yüksek Katma Değerli Bor Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması amacıyla açtığı Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP) çağrısı kapsamında her biri 24 ay sürecek ve toplam bütçesi 1 milyon 145 bin TL değerinde olan üç projenin desteklenmesine karar verildi.

Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı ve DPÜ BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Desteklenen projelerle borun uygulama alanlarının genişletilmesi ve katma değeri yüksek bor tabanlı ürünlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar planlandı. Bu kapsamda üniversitemizi bor konusunda daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

“Desteklenmesi uygun görülen projeler”

Göçmez, desteklenmesi uygun görülen projeler hakkında ise şu bilgileri verdi, “ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tuncer’in yürütücülüğü yaptığı ‘Bor Temelli İleri Teknoloji Seramik Kompozisyonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Süperkapasitör Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması’ başlıklı projede, oda ve yüksek sıcaklık yapısal uygulamalarda (savunma, uzay ve havacılık, otomotiv, nükleer) yaygın olarak kullanılan seramik kompozisyonların, ülkemizde üretimi yapılan borik asitten (H3BO3) başlayarak yüksek kalitede yerli üretilmesi ve bunun yenilikçi enerji depolama teknolojilerinden birisi olan süperkapasitörlerde elektrot malzemesi olarak kullanılması amaçlanıyor. Bunun yanında yürütücülüğünü Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezimizin (DPÜ BORSAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer’in yaptığı ‘Yüksek Sıcaklık Bor Bileşiklerinin Elektrik Alan Destekli Sinterleme Yöntemi ile Üretimi’ başlıklı projede savunma sanayisinde kullanım potansiyeline sahip, stratejik önemi olan bor suboksit tabanlı seramik kompozitlerinin üretimi ve özelliklerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje desteği ile geleneksel üretim yöntemlerine alternatif düşük enerji kullanımına dayanan elektrik alan destekli üretim sistemi araştırma merkezine kurulacak. Son olarak yürütücülüğünü DPÜ Borsam Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağan Berker İyi’nin yaptığı ‘Su Ayrıştırma ve Hava Pili Uygulamalarında Elektrokatalizör Olarak Kullanılacak Kobalt Borür Tozlarının Sitrat Jel Yöntemiyle Üretimi ve Karakterizasyonu’ başlıklı projede enerji depolama ve eldesi alanında (hidrojen yakıt pilleri, metal hava pilleri, vb.) potansiyel taşıyan kobalt borür elektrokatalizörlerin üretilmesi ve performanslarının ölçülmesi hedeflenmekte. Proje çıktılarının bir sonucu olarak uygulama alanı için üretimde ölçeklendirme amaçlanıyor ve bu sayede, metal borürlerin enerji alanında ileri teknoloji ürünlerde kullanılması için potansiyelleri araştırılarak, bu malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu DPÜ Borsam bünyesinde gerçekleştirilmiş olacak” diye konuştu.

DPÜ BAP’ın yüksek başarımlı hesaplama sisteminin tüm akademisyenlerin kullanımına açılması kararından sonra, bor projelerinden alınan cihazlarında DPÜ Borsam bünyesinde tüm akademisyenlerin kullanımına sunulmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal “ Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışmaların güvenilirliğini artıracak bu girişimin olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağıma yürekten inanıyorum. Akademik personelimize alınan bu kararların gelecekte farklı alanlardaki projelerde de uygulanacağını bildirmek isterim. DPÜ, bünyesindeki tüm birimlerdeki çalışmaların en güncel ve bilimsel yöntemlerle hayata geçirildiği bir kurum olma özelliğini sürdürecektir. Çalışmalarını ve proje çağrılarını yakından takip ettiğim DPÜ BAP’ı aldığı bu karardan dolayı kutluyor, tüm personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Facebook Comments