Saturday, January 28th, 2023

Dr A. O. Yalçınkaya: İşgücü Piyasası Kolay Toparlanmayacak

Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan Kasım ayı istihdam verilerine göre işsizlik arındırılmamış seride bir önceki aya göre 20 baz puan artarak yüzde 12.9’a yükselirken, arındırılmış seri değişim göstermeyerek yüzde 12.9’da yatay seyretti. Dar tanımlı işsiz sayısı arındırılmamış veride değişim göstermeyerek 4 milyon 5 bin kişide kalırken, arındırılmış veride 8 bin kişi azalarak 4 milyon 6 bin kişiye geriledi.

 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde arındırılmış veride işsizlik oranı yüzde 13.2, arındırılmamış veride ise yüzde 13.3 düzeyindeydi. Her ne kadar TÜİK yıl gerçekleşmesini önümüzdeki aya açıklayacak olsa da yıllık bazda işsizliğin hangi düzeyde olduğunu Şubat-Mayıs-Ağustos-Kasım aylarının ortalamasına bakarak görmekteyiz.

 

Rakamlar gerek arındırılmış gerek arındırılmamış seride 2019 yılında yüzde 13.7 olan işsizliğin, pandeminin tüm iktisadi faaliyeti etkilediği 2020 yılında 50 baz puan gerileyerek yüzde 13.2’ye gerilediğini söylüyor. Bu da geçtiğimiz yıl 4 milyon 461 bin olan işsiz sayısının 398 bin kişi azalarak 4 milyon 63 bin kişiye gerilediği anlamına geliyor. İnanmak isteyenler için “mucize” her yerde.

Kasım ayında istihdam oranı yüzde 42.9’a, işgücüne katılma oranı yüzde 49.3’e gerilerken, 2019 yılında yüzde 45.7 olan istihdam oranının yüzde 43.0’e, yüzde 53.0 olan işgücüne katılma oranının ise yüzde 49.4’e gerilediğini görmekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz yıl boyunca yazdığımız raporlarda dile getirdiğimiz durumu yinelemekte fayda var: 2019 yılından 2020 yılına nüfus 1 milyon 105 bin kişi artarken, işgücü tam tersi 1 milyon 678 bin kişi azalmış bulunuyor. İstihdam edilenlerdeki azalış ise 1 milyon 272 bin kişi. İşten çıkarma yasaklarının da Türkiye’deki işsizliğin gerçek boyutunu gizlemeye devam ettiği dikkate alındığında işsizliğin nasıl gerilediği daha net anlaşılabilir.

 

 

Raporu yazdığımız an itibariyle TÜİK 15+ Yaştaki Nüfusun İşgücü Durumuna ilişkin tabloyu hala güncellememişti. O nedenle 15-64 Yaş Grubundaki Nüfusun İşgücü Durumu verilerini kullanarak alternatif işsizlik oranlarını hesaplamak durumunda kaldık.

 

11 milyondan fazla işsiz var

 

Alternatif işsizlik oranlarına baktığımızda işsiz sayısına (4 milyon 5 bin) iş bulma ümidi olmayan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanları (4 milyon 832 bin) dahil ettiğimizde geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 837 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 24.6’ya yükselmektedir. Bu rakama zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdamdaki 2 milyon 238 bin kişi de eklendiğinde en geniş tanımlı işsiz sayısına ulaşmaktayız ki bu durumda Kasım’da işsiz sayısı 11 milyon 177 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 31.0’e yükselmektedir.

 

 

İşsizlikteki vahim duruma bir başka şekilde de bakabiliriz. TÜİK istihdamda olup işbaşında olmayanların verilerini de açıklamaktadır. Bu rakamlar, istihdam ilişkisi devam eden ve üç ay içinde işlerine döneceğini düşünenler ile işbaşında olmayıp gelirinin en az yarısını elde edenlere karşılık gelmektedir. Veriden hareketle ILO’nun pandemi nedeniyle çalışılmayan süreyi eşdeğer tam zamanlı istihdama dönüştürerek iş kaybı hesabı için kullandığı metodolojiyi Türkiye için uyguladığımızda çalışma süresinde meydana gelen toplam işgücü kaybını ve tam zamanlı istihdam kaybını bulabilmekteyiz.

 

 

 

Geniş tanımlı işsizlik %32.7

 

Kasım döneminde meydana gelen eşdeğer iş kaybı 2 milyon 829 bin olarak gerçekleşti. Bu durumda revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı (tam zamanlı istihdam kaybı dahil) 11 milyon 768 bin kişiye yükselmektedir. İşgücü de benzer şekilde revize edildiğinde rakam 36 milyon 5 bin kişiye çıkmaktadır. Geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı bu hesaplamaya göre yüzde 32.7 olmaktadır. Karşılaştırma yapmak açısından TÜİK verilerine göre 11.17 milyon, İLO metodolojisine göre düzenlendiğinde 11.77 milyon geniş tanımlı işsiz bulunurken, işsizlik oranı TÜİK verisine göre yüzde 31.0, İLO metodolojisine göre yüzde 32.7 düzeyindedir.

 

 

Kasım döneminde tarım dışı sektörlerin istihdamı yıllıkta 753 bin kişi azalırken bunun 756 bini hizmet, 91 bini sanayi sektöründeki gerilemeden kaynaklanırken; inşaat sektöründe ise 94 bin kişilik artış yaşanmıştır. Aylık olarak değerlendirdiğimizde ise tarım dışı sektörlerde 38 bin kişilik istihdam artışı olurken bunun 83 bini sanayi sektörü kaynaklı gerçekleşirken, hizmet sektörü istihdamı 38 bin, inşaat sektörü istihdamı ise 6 bin kişi gerilemiştir. 2019 yılında 23.02 milyon kişiye istihdam sağlan tarım dışı sektörlerde istihdam 2020 yılında 22.13 milyon kişiye gerilerken hizmetler sektörü 811 bin kişi ile en fazla kaybın yaşandığı sektör oldu.

Tarım sektörüne baktığımızda ise istihdam Kasım’da bir önceki aya göre 62 bin kişi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 365 bin kişi geriledi.

 

Bir başlık da kamu istihdamı için açmak gerekiyor. 2011-2015 döneminde özel sektörün yarattığı istihdam ile kamunun yaratmış olduğu istihdam aynı şekilde hareket ederken 2017 yılı 3. çeyrekte itibaren istihdamdaki artışta kamunun öne çıktığını görmüştük. Örneğin 2019 yılının ilk çeyreğinde, tarım dışı sektörlerde kaydedilen 536 bin kişilik istihdam kaybının 803 bini kamu tarafından telafi edilmişti.

 

 

 

Bir tek kamu iş veriyor

 

 

2020 yılı son çeyrek itibariyle kamu istihdamı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 147 bin kişi artarak 4 milyon 792 bin kişi oldu. Bu ise önceki özel -tarım dışı- sektördeki 730 bin kişilik istihdam kaybını telafi etmeye yetmedi. Bunu bir başka şekilde de ifade etmek istersek toplam istihdam 1 milyon 103 bin kişi azalırken, kamu istihdamı 147 bin kişi artmıştır, dolayısıyla özel sektör istihdamı 1 milyon 250 kişi azalmıştır.

İktisadi faaliyet kollarına göre incelediğimizde ise konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri en fazla istihdam azalışının yaşandığı sektör olurken, onu tarım ve imalat sanayinin izlediğini görmekteyiz.

Kasım döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların sayısı bir önceki aya göre 490 bin kişi azalarak 8 milyon 29 bin kişiye geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu rakam 9 milyon 521 bin kişiydi. Bu rakamın toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı Kasım’da bir önceki aya göre 137 baz puan azalarak yüzde 29.7 oldu.

Son olarak 15-24 yaş arasındaki genç nüfusun işgücü durumuna baktığımızda 11 milyon 764 bin gencin 4 milyon 663 bini işgücünde olup bunun 3 milyon 478 bini istihdam içerisindedir. Yani genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 25.4 düzeyindedir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 24.5 idi. Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç nüfus geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre 252 bin kişi artarak 3 milyon 187 bin kişiye yükselmiştir.

Sonuç olarak Yeni Ekonomi Programına göre 2020 yılında işsizliğin yüzde 13.8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Hedefin altında kaldığı için başarı olarak nitelendirilebilir ama geçtiğimiz yıl devreye alınan ve hala da sürmekte olan işten çıkarma yasakları dikkate alındığında gerçeklerin hiç de öyle olmadığı görülmektedir.

 

 

 

 

Nakit Dengesi Bütçenin Yıla Yüksek Bir Açıkla Başlayacağını Söylüyor

 

 

FÖŞ yazdı: 3cü Dalga Başladı!!!!

 

 

FÖŞ: Kerim Rota’yla Siyaset, Sefalet, İşsizlik ve Kalkınma Üzerine Bir Sohbet

 

Çetin Ünsalan Yazdı: Uzay bütçesini nasıl arttırabiliriz?

 

The post Dr A. O. Yalçınkaya: İşgücü Piyasası Kolay Toparlanmayacak appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments