Sunday, April 14th, 2024

ENAG’ın Pandemi Enflasyonu Ocak’ta aylık yüzde 3,15 arttı

Şubat 2020 döneminden günümüze, Covid-19 salgını tüketici ve yatırımcı davranışlarında köklü değişim yarattı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, Covid-19 salgını döneminde tüketici harcama alışkanlıklarının değişmesi gerçeğiyle, enflasyon sepetinde bulunan ürün ağırlıklılarının revize edilmesini tüm ofis üye ülkelere önerdi.

Bu öneri kapsamında, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), kendi pandemi sepet ağırlıklarını tüketim eğilimine göre belirledi ve ilgili günlük ve aylık enflasyon oranlarını da bu ağırlıkları kullanarak hesapladı. ENAGrup bu enflasyon oranları birkaç aydan beri de kamuoyu ile paylaşıyor.

ENAGrup, üretici grubu enflasyon sepetinde de bir değişimin gerekli olduğuna inanıyor. Tüketici alışkanlıklarındaki değişimi yansıttığına inandığımız pandemi sepeti enflasyon oranları ve özeti aşağıda verildi.

Ocak 2021 Döneminde ENAGrup Pandemi Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %3.15 arttı

Aralık 2020 döneminde %3.21 oranında artan fiyatlar genel seviyesi, Ocak 2021 ayında da, benzer şekilde %3.15 oranında yükseldi.

Covid-19 salgınının yeni dalgaları olasılığı, fiyat artışlarının devam edeceğini gösterdi.

Enflasyon oranlarına etki eden faktörlerin başında doğal olarak yüksek döviz kuru seviyesi ve geçişkenliği etkisi geliyor. Öte yandan, döviz kuru yükselirken hızla artan fiyatların döviz kuru düşerken esnek olmadığını görünüyor.

Roket ve tüy teorisi olarak adlandırılan bu aykırılığı çözüme kavuşturacak politikaları hayata geçirmek, enflasyonu kontrol altına almada önemli bir adım olacak.

Pandemi sepet ağırlığına dayalı enflasyon verilerine göre (Grafik 1):

1. En fazla artış Lokanta ve Oteller grubunda yaşanmıştır (%6.78)

2. Gıda ve Alkolsüz içecekler ile Konut gruplarında sırasıyla %5.81 ve %3.52’lık enflasyon oranı gözlemliyoruz.

3. Bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin kapsamında olduğu Eğlence ve Kültür ürün grubunda enflasyonist baskının biraz azaldığını belirtmek gerekir. Bu grubun enflasyon oranı %0.37 olarak gerçekleşmiştir.

4. TÜİK tamamlayıcı ürünler olarak elde ettiğimiz, içinde eğitim, sağlık ile alkollü içeceklerin yoğunlukla bulunduğu sepetin enflasyonu ise %0.93 olarak gerçekleşmiştir.

ENAGrup Pandemi Tüketici Fiyat Endeksi (EP-TÜFE) ayrıntılı harcama grup enflasyon oranları

ENAGrup’un farklı tüketici gruplarının gelir seviyesinin, coğrafik konum, harcama alışkanlığı ve benzeri davranışları daha iyi yansıtabilmek için daha ayrıntılı ürün kategorisinde hesapladığı fiyat endekslerindeki değişim aşağıdaki grafikte verildi.

Buna göre, Şehirlerarası Uçak ve Otobüs ürün grubunun fiyatlarında aylık %14.58 artış ile başı çekti, bunu %13.12 ile Mobilya takip etti. Üçüncü sırayı ise %11.56 artış ile Yağ grubu aldı.

Alt-Grup enflasyon oranları bir bakıma farklı gelir gruplarının enflasyonunu yansıtması bakımından önemli bir gösterge oldu.

Not: Alt harcama grup çeşitlerinin artırılması, tüketici gelir grupları yanında coğrafik temelde fiyat değişim etkilerinin de analiz edilmesi bakımından önemli.

The post ENAG’ın Pandemi Enflasyonu Ocak’ta aylık yüzde 3,15 arttı appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments