Tuesday, January 31st, 2023

Erhan Arslanoğlu: Yellen-Powell ikilisinin enflasyon kumarı

26 Ocak tarihinde ABD Hazine Bakanı olarak göreve başlayan Janet Yellen, Fed’in estirdiği rüzgarın yanına, hazine rüzgarını da ekleyerek piyasaların kısa vadede karşı durması çok zor bir hava yaratmış durumda. Fed son bir yılda bilançosunu yaklaşık 4 trilyon dolardan, 7,4 trilyon dolara getirdi. Önümüzdeki dönemde de artırmaya devam edecek. ABD hazinesi 1,9 trilyon dolarlık maliye politikası desteğini devreye sokacak. İleride hem uygulaması ile hem sonuçları çok tartışılacak, ders kitaplarına girecek, tarihin belki de en büyük genişletici para-maliye politikası birleşimi daha da güçlü bir döneme girme hazırlığında.

Biden yönetimi ABD’nin eşanlı 4 krizle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bunlar; pandemi krizi, iklim krizi, artan sistematik ırkçılık krizi ve 50 yıldır biriken yapısal sorunların yol açtığı ekonomik kriz. Politikalar da öncelikli olarak bu sorunları çözmeye yönelik olarak oluşturuluyor. Bu krizler gelir dağılımı, yoksulluk, eşitsizlik, işsizlik gibi sorunlar ile dışarıya yansıyor ve pandemi bunları daha da derinleştirmeye aday görünüyor. Büyük oranda ekonomik yansımaları olan bu sorunlarla mücadelede Yellen’a büyük görev düşüyor. 26 Ocak tarihinden bu yana farklı vesilelerle yaptığı açıklamalar, Yellen’ın bunun gereğini yapmakta oldukça kararlı olduğunu gösteriyor.

Yellen’ın verdiği mesajlarda temel bir vurgu var; “Çok büyük belirsizliklerle, krizlerle karşı karşıyayız, bu durum daha derin bir resesyona dönüşüp sorunları ağırlaştırabilir. Pandemi sonrası yaklaşık 22 milyon kişi işini kaybetti, bunların 10 milyonu hala işine dönemedi. 4 milyon kişi işgücü piyasası dışına çıktı. Bu gelişme cinsiyet, ırk ve gelir anlamında eşitsiz bir şekilde oldu. Bu ailelerin çocukları eğitim faaliyetlerinde çok daha büyük aksama yaşıyor. Artan borç ve enflasyon tehlikesinin farkındayız, fakat şimdi bu adımları atmazsak ileride çok daha maliyetli bir tabloyla karşılaşabiliriz”. Mesaj çok net ve bunu uygulamakta kararlı bir Yellen var.

Fed’in zaten devam eden ve etmeye devam edecek olan genişletici para politikası ile Yellen’ın genişletici maliye politikası konusundaki bu kararlılığı birleşince finansal piyasalar başta hisse senetleri olmak üzere haklı olarak coşkunluk içinde olmaya devam ediyor. Bu çoşku rezerv para niteliğiyle sadece ABD’de kalmıyor, emtia fiyatlarından, kripto paralara kadar birçok varlığa yansıyor.

Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasaların çoşkusunu durdurabilecek birçok unsur bulunuyor. Pandeminin aşılara rağmen kontrol altına alınamaması bu risklerden birisidir. İkincisi, Yellen’ın yüksek gelir gruplarından ve sermaye kazançlarından daha fazla vergi alma isteği, o gün geldiğinde piyasaların hoşuna gitmeyecektir. Üçüncüsü, yine Yellen’ın kripto paralarla ilgili ciddi düzenleme ve denetimler getirme taraftarı olmasıdır. Dördüncüsü, en önemlisi ve şu anda piyasaların en çok konuştuğu bu politikaların enflasyonu ciddi biçimde arttırma riskidir.

Yazının devamı burada.

The post Erhan Arslanoğlu: Yellen-Powell ikilisinin enflasyon kumarı appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments