Friday, February 23rd, 2024

Erol Taşdelen Analizi: İş Bankası zirvede rakipsiz kaldı!

EROL TAŞDELEN’ 2020 banka bilanço performans analizlerine devam ediyor. TÜRKİYE İŞ BANKASI, ulaşmış olduğu Aktif Büyüklük, Toplam Kredi hacmi, Toplam Mevduat hacmi ile Kamu bankaları hariç rakipler ile ciddi anlamda arayı açmış, zirveye yerleşmiş durumda.

TÜRKİYE İŞ BANKASI, Toplam Varlıkları 2019 sonunda 468 milyar TL iken,  2020 yılında 125,8 milyar TL ve % 26,9 büyüme ile 593,9 milyar TL büyüklüğe ulaşmış durumda. Toplam Varlıkları içinde Finansal Varlıklar 125 milyar TL’den 157 milyar TL düzeyine ulaşarak 31,7 milyar TL arttı.

Krediler agresif büyüdü

2019 sonunu 289 milyar TL Kredi hacmi ile kapatan banka, nakdi kredilerde 76 Net artışı ile 2020 yılını 365,5 milyar TL kredi hacmi ile kapadı. Banka bu kredi hacmi ile özel bankalar arasında en yüksek kredi hacmine ulaşmış durumda. 2020 yılında banka TL Kredilerini % 31,7 büyütürken, YP kredilerini %18 büyüttü. Buna karşılık beklenen zarar karşılıkları 15,4 milyar TL’den 23,3 milyar TL’ye çıkmış durumda. 92 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri de % 28,6 artarak 119,5 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. Dış Ticaret işlemlerine ağırlık veren banka 2020 yılında Akreditif kredilerini de %44 büyüterek 13,5 milyar TL’den 19,5 milyar TL düzeyine çıkardı. Banka Nakdi Kredilerin % 27’lik kısmı ilk 100 müşteride bulunurken; Gayri Nakdi Kredilerde ilk 100 müşterinin payı % 45 düzeyde bulunuyor.

Mevduat artışı devam etti

2020 yılında Mevduatını en fazla artıran bankalardan olan İŞBANK 2019 sonundaki 295,9 milyar TL’lık mevduatını 73 milyar TL artırarak 368,9 milyar TL düzeyine çıkardı. Mevduattaki artış  % 24,7 oldu. Toplam Mevduat içinde Vadesiz Mevduatın oranı 2019 yılında % 28,4 iken 2020 yılında bu oran % 41,7 düzeyine ulaşmış durumda. Bankadaki YP Mevduatın % 50,4’ü vadesiz durumda bulunurken; TL Mevduatta bu oran % 26,9 düzeyinde. Bankanın Vadesiz Mevduatta pazar payı %15,6 düzeyine ulaşmış durumda. Banka Toplam Mevduatın % 70,4’ü Tasarruf Mevduat sahiplerine ait olması bankaya olan güvenin de vatandaşlar tarafından tescili anlamına geliyor. Bankadaki Menkul değerler Portföyün % 95’i devlet tahvilleri ve hazine bonolarında bulunuyor.

Net Faiz Gelirini ile Net Ücret ve Komisyonunu artıran banka oldu

2020 yılında çoğu banka Net Faiz Gelirini artırırken, Net Ücret ve Komisyon gelirini artıran banka fazla olmadı. t. İŞ BANKASI 2020 yılında hem Net Faiz Gelirini hem de Net Ücret ve Komisyonunu artıran nadir bankalardan biri oldu. 2019 yılında 19,8 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka % 27’lik artış ile 2020 yılında 25,2 milyar TL’ye yükseltti. 2019 yılındaki 5,5 milyar TL’lık Net Ücret ve Komisyon geliri 48 milyon TL artış ile 5,6 milyar TL düzeyine yükseldi. Banka Ücret ve Komisyonlarının % 36,6’lık kısmı Kredi komisyonlarından oluşurken; % 32’lik kısmı Ödeme Sistemlerinden elde edildi; % 16,3’lük kısmı ise Yatırım Fonlarından elde edildi.

Ticari İşlemler zararı yarı yarıya düştü

2019 yılında 5,8 milyar TL Türev Zararı yapan banka bu zararı 10,4 milyar TL’ye çıktı. Bilançosu açıklanan bankalar arasında en yüksek Türev Zararı eden banka oldu. Son yıllarda diğer bankalara göre daha fazla Türev Zararı yapan bankanın bu durumu piyasaya göre ters pozisyon stratejisi mi izliyor tartışmalarını da başlatmıştı. 2020 yılında Türev İşlemlerdeki bu zararı Kambiyo Karı ile dengeleyen banka toplamda da 6,4 milyar TL olan Ticari İşlemler zararının 2020 yılında 3,3 milyar TL’ye düşürerek 2019’a göre % 50 iyileşme kaydetti.

Karlılık artış oranı sektörün gerisinde kaldı

2019 yılında 22,1 milyar TL Brüt Kar elde eden bankanın 2020  yılında % 35 artış ile 29,9 milyar TL’ye ulaşmasına rağmen Net Karlılık artışı bu artış oranın uzağında kaldı. 2019 yılında 6 milyar 67 milyon TL Net Kar açıklayan banka 2020 yılında % 12,2’lik artış ile Net Karlılığını 6 milyar 810 milyon TL düzeyine çıkardı. % 12,2’lik Net Kar artışı sektör Net artış oranı olan % 22,3 artış oranın gerisinde kaldı.

Üst Yönetim Giderleri arttı

2019 yılında 30,3 milyon TL olan Üst Yönetici ( kilit Yönetici ) giderleri % 21,5 artarak 2020 yılında 36,8 milyon TL düzeyine ulaşmış durumda. Bankanın aynı dönemde personel gideri de çoğu bankanın aksine üst yönetim giderleri ile paralellik göstererek %21’in üzerinde oldu. Bir çok bankada Üst Yönetim Giderleri personel giderinin iki katından fazla artış kaydetmişti. T. İşbank’ın çalışanını mağdur etmediği ve enflasyona ezdirmediği anlaşılıyor.

Şube ve personel sayısı azaldı

2019 sonunu yurtiçinde  1.249 şube ile kapatan banka 2020 yılında 44 şube azalarak 2020 sonunda şube ağını 1.205 adete düşürdü. 23.736 olan personel sayısı da 543 azalarak 23.193 çalışana düşmüş durumda. Personel azalmanın çoğu emeklilikten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sermaye yeterlilik oranı arttı

Banka’nın 2019 sonundaki % 18.02 olan  sermaye yeterliliği standart oranı 2020 sonunda %18.68 düzeyine yükselmiş durumda.

En değerli  Banka Markası seçildi

Bir çık banka reklam verdikleri dergi ve gazetelerden sürekli 1.likler açıklarken; dünyaca kabul edilmiş Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Banking500 2021‘ raporuna Türkiye’den 9 banka listeye girebildi. Türkiye’den ilk sırada da T. İŞ BANKASI yer aldı. Bankanın bu unvanı hak ettiği bilanço gelişimi ile de desteklenmiş oldu.

Çalışan memnuniyeti yüksek

Bankada Sendikalı çalışan oranı %98;  Çalışan devir oranı %1,6 ile çok düşük düzeyde. Doğum izninden dönüş oranı %99,7. Kadın çalışan oranı %55, Yönetimde kadın çalışan oranı %45 düzeye ulaşmış durumda. Bankada işlemlerin % 95,7’si Şube Dışı Kanalarda gerçekleşiyor. Pandemi süreci Mobil Bankacılığı kullanan müşteri sayısı artırdı. 2019 sonunda 7,8 milyon olan mobil bankacılık kullanan müşteri sayısı 9,2 milyon düzeyine ulaşmış durumda.

Problemli Gayrimenkullerin satışı ile ilgili ciddi şikayetler var

Yukarıda sıraladığımız başarılı gölgeleyen bir konu ise bankanın elinde bulunan sorunlu kredilerden geçmiş gayrimenkullerin satışı. Başka bir yazının konusu olmakla birlikte bankanın elinde bulunan  müşterilerden geçmiş sorunlu kredilere ait Gayri Menkul satışları ile ilgili ciddi şikayetler mevcut. Bazı müşteriler paralarını T. İş Bankası’nın gayrimenkullerini satan iştegayrimenkul’e yatırmalarına rağmen almak istediği gayrimenkulleri alamadıkları gibi para iadelerinde de ciddi sorunlar yaşandığı, bazı müşterilerin alacaklarını yargıya taşındığı yönünde şikayetler var. Buradaki iş akışını istismarlara yol açmayacak şekilde düzenleyip mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gidermesini bekliyoruz.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist

 


İLGİLİ HABERİş Bankası’nın aktif büyüklüğü 593,9 milyar TL’ye ulaştıİş Bankası’nın aktif büyüklüğü 593,9 milyar TL’ye ulaştı

İLGİLİ HABERErol Taşdelen Analizi: Erol Taşdelen Analizi: “Yapı ve Kredi, karlılığını en fazla artıran banka oldu”

İLGİLİ HABERErol Taşdelen Analizi: Erol Taşdelen Analizi: ‘QNBFinansbank; Bilanço büyüdü ama Kâr yüzde 5 düştü’

İLGİLİ HABERErol Taşdelen Yazdı: Banka çalışan ve şube sayısı azalıyor!Erol Taşdelen Yazdı: Banka çalışan ve şube sayısı azalıyor!

 

 

 

The post Erol Taşdelen Analizi: İş Bankası zirvede rakipsiz kaldı! appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments