Saturday, February 24th, 2024

Erol Taşdelen: GARANTİ BBVA’da bilanço büyüdü, Net Kar yerinde saydı

 

GARANTİ BBVA 2020 yıl sonu mali veriler ve faaliyet raporlarını açıkladı. Banka Bilançosunu % 26 büyütürken, 2019 karlılığını koruyarak yılı 6,2 milyar TL net karlılıkla kapadı. Yıl sonunda döviz kurları düşüp, TL’nin değer kazanması banka karlılığının artmasına da olumlu katkı sağladı. Bankanın diğer bir bilançoya katkısı da 4,4 milyar TL Takipteki Alacak Kredinin Bilanço “kayıtlarından düşürülmesi” oldu. Bu sayede 20,8 milyar TL düzeyinde ulaşmış olan Takipteki Alacaklar 16,1 milyar TL düzeyine gerileyerek Bilanço görünümüne de pozitif katkısı olmuş oldu.

 

 

Bilanço büyümeye devam etti

 

2019 sonunu 391,1 milyar TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan banka 2020 yılında % 26 büyüme ile Toplam Varlıklarını 492,8 milyar TL düzeyine çıkardı. Bilanço içinde Finansal varlıklar da % 25,8 büyüme ile 96,2 milyar TL’den 121 milyar TL düzeyine yükseldi.

 

Kredilerde Aktif Rasyo etkisi ile büyüme sağlandı

 

2019 yılında kredi iştahı kapalı olan bankalar 2020 yılı ilk iki ayı hızlı başlasa da Covid-19 Pandemi sürecinde Nisan başından itibaren sert fren yaparak küçülmeye gitmiş, Kamu Otoritesi de bu davranışa AKTİF RASYO formülü ile cevap vererek bankaları kredi  vermeye kibarca ikna etmişti. Aktif Rasyonun da etkisi ile Garanti BBVA 2020 yılını kredilerde % 25,4 büyüme ile kapadı. 2019 sonunu 251,1 milyar TL Toplam Nakdi Kredi ile kapatan banka, 2020 yıl sonunu 315 milyar TL kredi ile kapadı. Buna karşılık 2019 sonunda 19,2 milyar TL olan Takipteki Kredi alacakları 20,8 milyar TL’ye çıkmışken banka 4,4 milyar TL’lık alacağını kayıttan silerek Takipteki Alacakları dolaylı yoldan 16,1 milyar TL’ye düşürdü. Kredi takip oranı kayıttan silme öncesi % 5,7 düzeyine kadar çıkmışken, kayıttan silme sonrası % 4,5 seviyesine gerilmesine rağmen  sektör ortalamasının üzerinde kalmış durumda.

 

Beklenen zarar karşılıkları da bankada % 23 artarak 15,8 milyar TL’den 19,4 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Gayri Nakdi Kredilerde de büyüme sağlayan banka 60,5 milyar TL’lık hacmini 76,3 milyar TL’ye çıkararak % 26 büyüme gerçekleştirdi. Bankada ertelenen krediler toplam kredilerin % 11 düzeyine, 40,1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Ertelenen kredilerin % 54’ü Ticari ve Kurumsal; % 34’ü Kredi Kartları dahil Bireysel Krediler; %12’lik kısım KOBİ Kredilerinden oluşuyor. Banka Nakdi Kredilerinin % 27,35’i ilk 100 müşteride yoğunlaşırken; Gayri Nakdi Kredilerin % 35,82’si ilk 100 müşteri portföyünde taşınıyor.

 

Mevduatı Aktif Rasyoya rağmen artırdı

 

BDDK Bankaların önüne AKTİF RASYO formülünü koyunca, ceza yememek için hızlı aksiyon olarak bankalar YP Mevduatta faiz oranlarını düşürdüler, belli bir tutarın altını vadeli hiç bağlamadıkları gibi Kamu Bankaları %2-3 faiz verince ciddi bir YP mevduat Özel ve Yabancı Banklardan Kamu Bankalarına kaydı. Dolaylı yoldan Aktif Rasyo tutmuş oldu. Bu durum Garanti Bankası içinde geçerli olmasına rağmen banka 2020 yılında mevduatını üçte bir artırmayı başardı. 2019 sonunu 248,7 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2020 yılında % 29 büyüyerek yılı 321,5 milyar TL Mevduat ile kapadı. Bankanın özkaynakları da 53,7 milyar TL’den 62 milyar TL’ye çıkmış durumda.

 

Net Faz Geliri arttı, Ücret ve Komisyon Gelirleri düştü

 

2019 yılında 19 milyar TL Net Faiz Geliri elde eden banka 2020 yılında % 25’lik bir artış ile 23,7 milyar TL Net Faiz Geliri yarattı. Net Ücret ve Komisyonla Geliri ise 6 milyar TL’den 110 milyon TL düşüşle 5,9 milyar TL düzeyine geriledi. Banka; bu alandaki kayıpların 01 Mart 2020 itibarıyla geçerli olan para transferi ücretlerine ilişkin sınırlandırma nedeniyle yıllık %-20 daralma etkisi; Kasım 2019 itibarıyla geçerli olan üye işyeri komisyonları ve 01 Mart 2020 itibarıyla geçerli olan nakit avans ücretleri düzenlemelerinin etkisi ile ödeme sistemlerindeki %-23 kaybın altını çizdi. Mart 2020’deki düzenlemeyle düşürülen erken kapama ve yeniden fiyatlandırma komisyon oranların düşürülmesi ve disipline edilmesi bankaların ücret ve komisyon kayıplarına da neden olurken; kayıpların Sigorta gibi ürünler ile telafi edildiği görüldü.

Zira banka sigortaları komisyonunu % 39; nakdi kredi ücretlerini % 76 artırmış durumda. Banka ücret ve Komisyonlarında  % 42,3’lük pay ile Ödeme Sistemleri yer alırken; Gayri Nakdi Kredi Komisyonları % 12,1; Nakdi Kredi komisyonları % 11,8’lik pay ile ilk 3 sırayı paylaştı. Para Transferlerin payı % 11,4 olurken; Sigortanın payı % 8,2 oldu.

 

Ticari Faaliyetlerde Kara geçti

 

2019 yılında Ticari faaliyetlerden 1,9 milyar TL zarar eden banka 2020 yılını 181 milyon TL Net Kar ile kapadı. Banka 2019 yılında Türev Finansal İşlemlerden 2,8 milyar TL zarar ederken 2020 yılında 6,4 milyar TL zarar etmesine rağmen; 1,1 milyar TL Kambiyo İşlemlerindeki Karlılığı 2020 yılında 5,9 milyar TL’ye taşıyarak, Türev İşlemlerdeki zararı telafi ettiği gibi kümülatif Ticari işlemlerdeki 2019 yılındaki  1,9 milyar TL’lık zararı da  2020 yılında 181 milyon TL karlılığa taşımayı başarmış oldu.

 

Brüt kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı

 

GARATİ BBVA 2019 yılında 27,1 milyar TL Brüt kar yaparken 2020 yılında % 27 artış ile 34,5 milyar TL düzeyine çıkardı; brüt karlılıktaki bu artış başarısını Net karlılıkta tekrarlayamadı. Banka Bilanço olarak % 25 büyümesine, Brüt Karlılığı % 27 artmasına rağmen, Net Karlılık 2019 düzeyinde kaldı. 2019 yılında 6,1 milyar TL Net Kar yapan bankanın net karlılığı 2020 yılında 6,2 milyar TL düzeyinde kaldı. Net karlılıkta Büyüme sadece % 1,3 oldu. Banka 2020 üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar  TL Net kar yaparken dördüncü çeyrekte  bu karlılık 1,1 milyar TL düzeyine düştü. Banka çeyreksel bazda düşüşün nedenini ayrılan yüksek  karşılık olarak açıklıyor. Banka karlılık değişimin enflasyon ve döviz etkisine göre hesapladığımızda 2019’a göre reel anlamda düşme olduğu çok net.

 

Üst Yönetim ödemeleri düştü

 

Bankaların üst yönetime yapılan ödemeler benim de içinde bulunduğum yazarlar tarafından sık sık eleştirild. 2019 yılında büyük bankalar grubunda YKB’den başlayan tasarruf ve kısıntı eğilimi Garanti BBVA’ya da yansımış durumda olacak ki 2020 yılında % -22 düşüş yaparak tasarrufa gittiği görüldü. Üsteli GMY sayısı 2020 yılında 12’den 15’e çıkmış durumda.  2019 yılında banka üst yönetime ( kilit yönetici deniyor ) 2019 yılında 98,6 milyon TL ödeme yaparken, 2020 yılında bu ödeme 76,9 milyon TL düzeyine geriledi.

 

Şube ve Personel sayısı azaldı

 

2019 sonunu yurt içinde 904 şube ile  kapatan banka 2020 sonunda 20 şube azalarak şube ağını 884’e düşürmüş durumda. 2020 başında 18.657 olan personel sayısı da 117 azalarak 18.540 çalışana gerilemiş durumda.

 

Karlılık rasyoları düştü

 

Ortalama özkaynak karlılığı 2019 yılını % 12 olan banka 2020 yılında % 11’e düşerken; ortalama Aktif karlılığı  2019’da %1,5 iken 2020 yılında % 1,3’e gerilemiş durumda.

 

Sermaye Yeterlilik oranı düştü

 

2019 yılını % 17,8 sermaye yeterlilik oranı ile kapatan bankanın bu oranı 2020 yılında % 16,9’a düşmüş durumda. Çekirdek sermaye oranı da % 15,4’den % 14,3’e geriledi.

 

Erol TAŞDELEN – Ekonomist

Websitesini ziyaret edin

 

 

Katılım Bankası’nın Sanayiciye eziyeti

 

Ercan Uysal Yazdı: ‘Hanehalkı Borçluluğu; Zor Zamanlar’

 

BDDK’dan bankalara yüzde 10’luk sınırlı izin…

 

 

İş Yatırım: 4.Çeyrek 2020 Kar Tahminleri

The post Erol Taşdelen: GARANTİ BBVA’da bilanço büyüdü, Net Kar yerinde saydı appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments