Sunday, December 3rd, 2023

Escar Turizm Eşit Dağıtım İle Halka Arz Edecek

Escar Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş, 11.000.000 lotu eşit dağıtım yolu ile halka arz edecek.  2001 yılında kurulan ve son olarak 2018 yılında yeni markası otoboom.com ile otomotiv sektörünün  bilinen bir markası olarak Borsa’da Mayıs ayında işlem görmesi planlanıyor.

Halka arza aracılık eden kurum İnfo Yatırım olarak belirlenmiş olsa da, tüm aracı kurum ve bankalardan halka arza talep gönderilebilecek. Gerçekleşen birçok halka arzdaki gibi 2 gün sürüp, 10:30 – 13:00 saatleri arasında halka arza katılım sağlanabilecek.

Şirketin halka arz için hazırlanmış olan taslak izahnamesi info yatırımda yayınlandı, taslak izahnameye göre sunulan bilgiler arasında;

1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 23,00 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arza aracılık, İnfo Yatırım tarafından En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda payların satışına ilişkin yüklenimde bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler;

İhraççı tarafından verilen taahhüt;

İhraççının 14.04.2021 tarih ve 2021/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

İhraççının paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca;

Herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına,

Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi bir başka bir karar alınmamasına,

Mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları (halka arz edilenler hariç), şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa’da satamayacak, bahsi geçen payların Borsa dışında mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması halinde, borsa dışında satılan payları alanların da sınırlamaya tabi olduğu hususunu ilgili kişilere de bildirecektir.

Escar Turizm Eşit Dağıtım İle Halka Arz Edecek yazısı ilk önce Halka Arz üzerinde ortaya çıktı.

Facebook Comments