Tuesday, October 3rd, 2023

Filistin’den hurma ithalatında tarife kontenjanı yükseltildi

Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde ihracat açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık hurma için halihazırda 1000 ton olan tarife kontenjanı miktarı 3 bin tona çıkarıldı.

Ayrıca, söz konusu kararın başlığındaki “Filistin Ulusal Yönetimi” ismi “Filistin Devleti” şeklinde değiştirildi.

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ile balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine dair protokol değişimi ile “Menşeli Ürünler” kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemlerine ilişkin protokolün düzenlenmesine yönelik imzalanan “Ortak Komite Kararları”nın yürürlük tarihi 26 Mart 2021 olarak belirlendi.

Facebook Comments