Tuesday, April 16th, 2024

Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor

Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm akademik birimleriyle disiplinlerarası işbirliği içinde olması planlanan merkezi Filyos ve çevresiyle ilgili bilgi, bulgu ve analizleri kamuoyu ile paylaşarak bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması amaçlanıyor. Merkez ayrıca araştırmacılara, akademisyenlere çok yönlü araştırma ve geliştirme imkanı sunacak, yapılacak araştırmalar bilimsel birikime katkı sağlayacak.

‘Enerji, Endüstriyel Üretim, Çelik, Çevre, Lojistik, Turizm, Göç, İstihdam gibi Alanlarda Disiplinler arası Faaliyetler Yürütülecek’

Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin en önemli misyonlarından biri de enerji, endüstriyel üretim, çelik, çevre, lojistik, turizm, göç ve istihdam gibi alanlarda ihtisaslaşmış uzmanlarca Filyos ve çevresi ile ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan bilgilerin paylaşılacak.

“Filyos Vadisi Projesi’nin her aşamasına rol almaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, rektörlük bünyesinde ‘Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasına yönelik teklife YÖK tarafından verilen onayın Üniversite, ilimiz ve bölge adına memnuniyet verici olduğunu ifade ederek sözlerine desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve Yükseköğretim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek başladı.

Filyos Vadisi Projesi’ni en başından beri çok önemsediklerini, bu çerçevede düzenlenen Filyos Çalıştayı’nın verimli geçtiğini ve 15-16 Ekim tarihlerinde Üniversite organizatörlüğünde gerçekleşmesi planlanan Filyos Kongresi hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Rektör Çufalı, “Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz, hem ticari hem endüstriyel hem de lojistik üs haline gelmesi öngörülen Filyos Bölgesi ve çevresiyle ilgili bilimsel ve teknolojik desteğin sürdürülebilir kılınması açısından önemli rol oynayacaktır. Merkezin kurulması sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder, Merkezimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Facebook Comments