Wednesday, October 4th, 2023

Galata Wind’in halka arz sonuçları açıklandı: Yabancı yatırımcıdan 8,5 kat talep

Galata Wind’in 15-16 Nisan tarihleri arasında halka arzına ilişkin talep toplama işlemlerinin sonuçları yayımlandı. Buna göre şirketin halka arzına toplamda toplamda 8 kat talep geldi. Halka arza 810 bini aşan yatırımcı katılırken, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan toplamda 8,5 kat talep geldi. Hisselerin yüzde 24.4’ü yabancı yatırımcılara satıldı. Goldman Sachs ve Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) yüzde 5’in üzerinde pay alan iki kurum oldu. 

Şirketin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. 15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde şirketin 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşti.

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, yüzde 10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440,00 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşti.

Bireysel yatırımcılardan 4,3 kat talep geldi

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların yüzde 49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal değerli 389.302.419,22 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 48’ine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satıldı.

  • Borsa İstanbul’da halka arz rüzgârı! Halka arzı beklenen şirketler…
  • Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz detayları: Talep toplama tarihleri ve fiyat
  • Çan2’nin halka arz detayları: Talep toplama tarihleri ve fiyat

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal değerli paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal değerli 7.150.453,96 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,’ine denk paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Yüzde 26’sı yurt içi kurumsal yatırımcılardan

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların yüzde 40’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b maddesi kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların nominal değeri yüzde 20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal değerli 216.483.594,14 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 26,7’sine denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Goldman Sachs ve Norges Bank yüzde 5’in üzerinde hisse aldı

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların yüzde 10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal değerli 198.082.484,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.

Açıklanan sonuçlara göre yüzde 5 üzerinde pay alan iki kurum oldu. Buna göre Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank da yüzde 6,01 pay edindi.

Galata Wind’in halka arz sonuçları açıklandı: Yabancı yatırımcıdan 8,5 kat talep yazısı ilk önce Ekonomist üzerinde ortaya çıktı.

Facebook Comments