Friday, April 19th, 2024

Gentaş’ın sermaye artırımı tescillendi.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS) mevcut sermayesini 46.000.000 TL artırma kararı Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde Tescil edildi. Gentaş’ın sermaye artırımı tescillendi.

Gentaş’ın sermaye artırımı tescillendi.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret (#GENTS) 154.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 200.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldı. Bedelsiz olarak artırılan 46.000.000 TL’nin sermaye artırımı SPK’dan tarafından onaylanmıştı. Bugünde yapılan açıklamaya göre Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde Tescil edildi.

Söz konu açıklamanın detayları şu şekilde;

Şirketimiz Sermayesinin 45.000.000 TL si 2020 yılı kar payından , 1.000.000 TL si iç kaynaktan olmak üzere 46.000.000 TL artırılarak 154.000.000 TL’ dan 200.000.000 TL’ na artırılması işlemi Bolu TTSG de 05/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketin söz konusu sermaye artırımı ile ilgili geçmiş tarihli kap bildirisi

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 21 / 05 /2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır21 / 04 / 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no’lu maddesinde görüşülen 2020 yılı karından 2.386.901,01 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 45.000.000.-TL’nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden ve iş bu Yönetim kurulu toplantısında görüşülerek, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanarak 1.000.000 TL’nin daha çıkarılmış sermayesine eklenmesinin kararlaştırılması üzerine,

– Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, % 29,22 oranındaki 45.000.000 TL’sinin 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılmasına,

– Mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin % 0,65 oranındaki 1.000.000 TL’nin de bedelsiz olarak artırılarak, çıkarılmış sermayenin toplamda 200.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

– Bu kapsamda, toplamda 46.000.000 TL nominal değerli 4.600.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

– Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,

– Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.

Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu

Şimdi ne olacak?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından herhangi bir bedel istemeden hisse senedi dağıttıkları bir sermaye artırımıdır. Bu sermaye artırımı şirketler için finansman sağlamaz fakat bazı sebepler şirketleri bedelsiz sermaye artırımı yapmaya teşvik eder. Örneğin, duran varlık karlarından elde edilen sermaye artırımlarıyla şirket vergi avantajına sahip olabilir veya enflasyon nedeniyle şirket sermayesi kritik bir seviyeye gerilediyse sermayeyi ayaklandırmak adına bedelsiz sermaye artırımı uygulanabilir.

Bu uygulama, şirketlerin piyasa değerleri üzerinde bir etkide bulunmaz. Fakat bunun hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi genel olarak tartışmalı bir konu. Genel kanı, sermaye artırımı haberinin çıkmasıyla uygulandığı günler arasında hisse fiyatlarının olumlu etkilendiği, fakat ardından fiyatların düşük performans göstermeye meyilli olduğu yönündedir.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi 

The post Gentaş’ın sermaye artırımı tescillendi. appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments