Sunday, April 14th, 2024

Hektaş’tan sermaye artırımı ile ilgili açıklama

Şirket 30/03/2021 tarihinde sermayesini kayıtlı sermaye tavanı içinde kalarak 860 milyon TL’ye çıkarma kararı almıştı. Şirketin başvuruları sonuncunda SPK olumlu geri dönüş yapmıştı. Bugün yapılan açıklamada sermaye artırım gelirlerinin nerde kullanılacağı kamuoyuna bildirildi.Hektaş’tan sermaye artırımı ile ilgili açıklama

Hektaş’tan sermaye artırımı ile ilgili açıklama

Yapılan sermaye artırımı açıklamasının detaylarına göre Yönetim Kurulu’nun 30 no ve 30/03/2021 tarihli kararında,

  • Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 400.000.000 TL’si (%175,76924) nakden (bedelli), 232.428.899,86 TL’ si (%102,13462) iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları) karşılanmak suretiyle 632.428.899,86 TL arttırılarak; 860.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına,
  • Bedelli olarak yapılan 400.000.000 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmaksızın; 1 Lot (100 adet pay) hisse senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
  • Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
  • Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
  • İşbu kararımız kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
  • Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir ifadelerine yer verildi.

Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesi, 400.000.000 TL (%175,769249 oranında) bedelli, 232.428.899,86 TL (%102,13462 oranında) bedelsiz olarak artırılarak 860.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun olarak tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 860.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin yeni şekli Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 21.06.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.06.2021 tarih ve 10357 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 30.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında

kullanmış olup rüçhan hakkı kullanım tutarı 399.657.250,00 TL olmuştur. Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 342.750 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da 20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 3.290.150,09 TL bedel ile 20 Mayıs 2021’de tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 402.947.400,09 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 402.947.400,09 TL tutarından 1.632.000,00 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Şirket sermaye artırımından elde ettigi 402.947.400,09 TL fon tutarından 1.632.000,00 TL sermaye artırım maliyetleri sonrasında 401.315,400,09 TL net fon girişi elde etmiştir. 30.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurmuş olduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporda “Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek kaynak, kredi ve şirket devralma ödemeleri sonuçlanana kadar geçecek süre zarfında mevduat olarak bağlanacak olup, elde edilecek mevduat geliri işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacaktır.” Şeklinde belirttiğimiz gibi; 401.315.400,09 TL, detayları aşağıda belirtilen kredi ve yatırım ödemeleri gerçekleşene kadar mevduat olarak değerlendirilmiş olup, elde edilen faiz getirisi işletme sermayesi ödemelerinde kullanılmıştır.

Sermaye artirimi kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansal tablolarının açıklanmasını takiben denetim komitemizin onaylamış olduğu kullanım yerleri bugün (16.08.2021) itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

1-Kisa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması

Şirketimiz, sermaye artirimi sonrasında elde edilen kaynağin 278.368.000 TL’si ile aşağıda detayları ayrıntılı olarak belirtilen kredilerin kapatılması sonucunda, kredi borç miktarının ve faiz yükünün azaltılarak şirket karliliğinin artırılması amacıyla kullanılmıştır.

2-Finansal Duran Varlık Edinimi Finansmanı

Yönetim Kurulu’nun 30.03.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirttiğimiz Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin 92.000.000 TL olan pay devir bedeli sermaye artırımından gelen bedel ile karşılanmıştır. Agriventis Technologies Pty.Ltd.’nin pay devir süreci devam ettiğinden, 28.000.000 TL olan pay devir bedeli ödemesi henüz yapılmamış olup, ilgili tutar ödeme gününe kadar mevduat olarak tutulmaktadır.

Sermaye artırımından sağlanacak kaynak nerde kullanılacak?

  • Şirket sermaye artırımı sonrasında elde edilecek kaynağın 278.368.000 TL tutarındaki bölümünün 272.500.000 TL’lik kısmı ile aşağıdaki tabloda belirtilen kredi kapamaları, 5.868.000 TL’lik kısmı ile muhtelif banka/bankalarda* bulunan rotatif kredi kapamaları yapılarak; kredi borç miktarının ve faiz yükünün azaltılması ve Şirketin karlılığının arttırılması amacıyla kullanılacaktır.
  • Elde edilecek fonun 120.000.000 TL tutarındaki kısmı ile aşağıda detayları paylaşılan yatırımların finansmanı sağlanacaktır.
  • Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek kaynak, kredi ve şirket devralma ödemeleri sonuçlanana kadar geçecek süre zarfında mevduat olarak bağlanacak olup, elde edilecek mevduat geliri işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacaktır.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

The post Hektaş’tan sermaye artırımı ile ilgili açıklama appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments