Saturday, January 28th, 2023

İş Yatırım yıllık konsolide karını yüzde 146 artırdı…

2020 yıl sonu finansal sonuçlarını açıklayan İş Yatırım Menkul Değerler’in (ISMEN) solo net kârı yıllık %140 artışla 911 milyon TL, konsolide net kârı ise %146 artışla 942 milyon TL oldu. İş Yatırım bu dönemde solo bazda % 69,2, konsolide bazda ise %67,5 özkaynak kârlılığına ulaştı.

İş Yatırım’dan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: Belirsizliklerin ve dalgalanmaların yüksek sevide yaşandığı 2020 yılında, değişken koşullara karşın çevik ve inovatif adımlarla operasyonel verimliliğini artıran İş Yatırım, güçlü bir performans sergileyerek %146 artışla 942 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Konsolide özkaynak kârlılığı %67,5 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen İş Yatırım’ın konsolide özkaynakları ise 1,9 milyar TL’ye yükseldi. Yüksek kârlılık performansı ve ulaşılan özkaynak büyüklüğü İş Yatırım’ın mali bünyesini daha da güçlü kılarken sektördeki lider konumunu da pekiştirdi.

Güçlü mali bünyesi ile uzun vadeli ulusal kredi notu AA+’dan AAA’ya yükselen İş Yatırım’ın operasyonel ve finansal başarısının yatırımcıları tarafından takdir görmesi de memnuniyet verici bir diğer gelişme oldu. ISMEN payları 2020 yılında %338 getiri ile yatırımcılarına BIST 100 endeksinin %235 üzerinde getiri sağladı. 2021 yılında 25. yılını kutlayan İş Yatırım, genişleyen satış ağı, metodolojik çalışma disiplini, etkin risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamaları ile sektördeki öncü ve lider konumunu pekiştirme konusundaki kararlılığını sürdürerek tüm paydaşlarına değer katmaya devam edecektir.

The post İş Yatırım yıllık konsolide karını yüzde 146 artırdı… appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments