Tuesday, April 16th, 2024

Işık Plastik bedelsiz sermaye artırma kararı aldı!

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada Yönetim Kurlu tarafından alınan karara göre mevcut sermayesini 161.115.827 TL bedelsiz artıracağını bildirdi. Işık Plastik bedelsiz sermaye artırma kararı aldı!

Işık Plastik bedelsiz sermaye artırma kararı aldı!

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL)

Işık plastik şirketi 51.802.638 TL olan mevcut sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere % 311,0185 oranında 161.115.827 TL bedelsiz artırılarak 212.918.465 TL‘ye çıkarılma kararı alındığını bildirdi.

Açıklamanın detayları şu şekilde;

Yönetim Kurulu’nun 13.08.2021 tarih ve 2021/19 no.lu yönetim kurulu kararı ile iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı kararı almıştır.

1. Şirketin 218.705.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.802.638 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (% 311,0185 oranında) artırılarak 212.918.465 TL‘ye çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 161.115.827 TL tutarındaki sermayenin;

– 124.957.215 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve

– 36.158.612 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulmasına,

4. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (EK) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket’imiz imza sirküleri uyarınca Şirket’i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına karar verilmiştir

Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sahip oldukları iç kaynaklarını kullanarak yatırımcılarına bedelsiz şekilde hisse vermesidir. Bu iç kaynaklar arasında temettü, emisyon primi, duran varlık karları, yedek akçe vb. bulunur. Bedelsiz sermaye artırımı bir çeşit hisse senedi bölünmesidir.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://paraajansi.com.tr/

The post Işık Plastik bedelsiz sermaye artırma kararı aldı! appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments