Tuesday, January 31st, 2023

İSO Başkanı Bahçıvan: Uluslararası fonların spekülatif yaklaşımları var

İSO Başkanı Bahçıvan: Uluslararası fonların spekülatif yaklaşımları var

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-çelik ürünlerinden orman ürünlerine, temel gıda maddelerinden hurdaya kadar birçok alandan bazı sıkıntılı haberler alıyoruz. Bu aşırı fiyat dalgalanmaları, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır” şeklinde konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği alanlardan tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları ele alarak farkındalık yaratmak ve çözüm odaklı katkı sunmak amacıyla harekete geçti.

İSO, salgın nedeniyle üretim aksamaları, talep değişiklikleri nedeniyle bazı ürünlerin bulunmasındaki güçlükler, teslimat gecikmeleri, maliyet artışları ve küresel likidite bolluğundan faydalanan bazı fonların spekülatif faaliyetleri gibi gelişmenin sanayi sektörlerini doğrudan etkilemesi üzerine, çözüm odaklı “Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları” serisi başlattı.

İSO, kısa vadede firmaların finansman ihtiyaçlarını da ciddi ölçüde artıracak ve zamanla pazar kayıplarına da yol açabilecek bu gelişmelere karşı çözüm sunmak için düzenleyeceği online toplantıların ilkini, 20 Ocak Çarşamba günü demir-çelik sektörü için gerçekleştirecek.

İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin yanında Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da katılacağı İSO Tedarik Zincirleri Toplantıları, demir çelik sektörünün ardından 25 Ocak Pazartesi günü petrokimya sektörü ve 2 Şubat Salı günü de tarımsal ürünler sektörü ile tekrarlanacak.

“ULUSLARARASI FONLARIN SPEKÜLATİF YAKLAŞIMLARI VAR”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Üç toplantımıza da Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay’ın bizzat aktif olarak katılacak olması, konunun Bakanlığımız açısından da Hükümetimiz açısından da yakından ve önemle takip edileceğinin göstergesi olup, bize ümit veriyor” dedi.

“Özellikle birçok emtiada geçmiş dönemlerde eşine çok rastlamadığımız, gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ediyoruz” diyen Bahçıvan, şunları  söyledi:

“Tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-çelik ürünlerinden orman ürünlerine, temel gıda maddelerinden hurdaya kadar birçok alandan bu konuyla ilgili sıkıntılı haberler alıyoruz. Bu aşırı fiyat dalgalanmaları, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır.

Bu sürecin, hem sanayimize ve hem de enflasyona olumsuz etki yapacağı da kaçınılmazdır. Hiçbir şey yapmamak yerine, bu tür potansiyel gelişmelere karşı, hükümetimiz ile birlikte ve farklı inovatif düşüncelerle geliştirebileceğimiz çözümlere ihtiyacımız var.

Yaşadığımız bütün bu gelişmeler Türkiye’nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu kılıyor. Ülke kaynaklarımızın çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerçeği, önümüzdeki dönem kaynaklarımızın hammadde üretecek stratejik sanayi yatırımlarına kaydırılması zorunluluğunu bizlere işaret ediyor. Ancak bu tür yatırımlarla dışa bağımlılığımızı azaltabilir, sürdürülebilir rekabet imkanlarını güçlendirebiliriz.”

DEMİR-ÇELİK, PEKÇOK SEKTÖRÜN HAMMADDESİ

İSO Tedarik Zincirleri Toplantıları’nın ilkinin yapılacağı demir-çelik sektörü; makine, otomotiv, metal eşya, inşaat, savunma gibi pek çok önemli sektörün hammadde ihtiyaçlarını karşılaması bakımından, ekonominin rekabet gücü için kilit öneme sahip durumda.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Mart-Aralık 2020 döneminde cevher fiyatlarında %104, hurda fiyatlarında %92, yassı çelik fiyatlarında %48, kömür fiyatlarında %33 artış oldu. Bu tablo, demir-çelik üreticisi ve kullanıcısı sektörlerin tedarik zincirinde karşılaştığı sorunları ve alınabilecek önlemleri tüm paydaşlarla birlikte ele almanın aciliyetine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde talebin artması beklenen sektörde ise Türkiye, özellikle yassı ürünlerde kapasite yetersizliği nedeniyle net ithalatçı konumda.

İSO’nun sektör sorunlarını masaya yatıracağı toplantının açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile T.C.Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay yapacak. Toplantıda

Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun moderatörlüğünde demir-çelik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla Tedarik Zincirlerinde Çelik paneli de düzenlenecek.

Facebook Comments