Thursday, April 18th, 2024

İşveren anketinden aşı olmayan çalışana yaptırım talebi çıktı

TİSK’in ülke genelinde 2 bin katılımcıyla hazırladığı ankete göre, 10 işverenden 7’si aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlarına yaptırım uygulanmasını istedi. 4 işverenden 3’ü ise aşı karnesi talep etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) yaptırdığı “Covid-19 Sürecinde Aşılanmaya Bakış Anketi”, işverenin aşı olmayan çalışana yaptırım talep ettiğini ortaya koydu.

Ülke genelinde 2 bin katılımcıyla yapılan ankete göre, her 10 kişiden yaklaşık 7’si toplum sağlığı için aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlara yönelik yaptırımların uygulanması gerektiği fikrinde.

Yüzde 50’yi aşkın işveren ise aşılanmamış kişileri ikna etmek için en etkili yöntemin resmi yaptırımlar olduğunu düşünüyor ve bu kişilere yönelik kısıtların başlatılması gerektiğini savunuyor.

4 İŞVERENDEN 3’Ü AŞI KARNESİ İSTEDİ

Türkiye genelinde telefon ve dijital panel üzerinden yapılan anket katılımcılarının büyük bölümünü hizmet ve imalat sektörlerindeki saha çalışanları oluşturdu. Ofis çalışanları ve uzaktan çalışmaya devam eden katılımcılar da çalışmada temsil edildi.

Anketten çıkan diğer bazı sonuçlar ise şu şekilde:

• Her 4 katılımcıdan 3’ü aşı karnesi uygulamasının Türkiye’de de hayata geçirilmesini istiyor.

10 KİŞİDEN 7’Sİ AŞI OLMAYI KABUL ETMİYOR

• Aşı olmayı reddeden her 10 kişiden yaklaşık 7’si, tüm bilimsel çalışma ve kanıtlara rağmen, halen güvenlik ve yan etkilere ilişkin kaygılarla aşı olmayı kabul etmiyor.

• Her 10 kişiden 1’i ise çevresindeki söylemlerden etkilenerek aşı olmadığını dile getirdi.

• Her 10 kişiden 8’i aşılı veya “Covid-19 negatif” olduğunu belgeleyemeyenlerin kamuya açık alanlara alınmaması görüşünde.

• Her 10 katılımcıdan 8’i aşı olmayı reddederek başkalarına hastalığı bulaştıran kişilerin kusurlu olduğunu düşünüyor.

The post İşveren anketinden aşı olmayan çalışana yaptırım talebi çıktı appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments