Thursday, April 18th, 2024

Kristal Kola bedelli (yüzde 100) onaylandı! Şimdi ne olacak?

Kristal Kola bedelli (yüzde 100) onaylandı! SPK şirketin sermayesini yüzde 100 oranında bedelli artırımla 193 milyon TL’ye çıkarılmasını onayladı. Tüm detaylar…

Kristal Kola bedelli (yüzde 100) onaylandı!

Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak  Şirketin sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 96.000.00 TL‘den 96.000.000 TL  artırılarak 193.000.000 TL’ye çıkarılmasına SPK’dan onay geldi!

Halka arz sonrası ikiye katlayan hisse! Buraya tıklayarak habere gidebilirsiniz…

Şirketin söz konusu sermaye artırımı ile ilgili geçmiş tarihli kap bildirisi

1) Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 400.000.000 TL (Dörtyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL (Doksanaltı milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 96.000.000 TL (Doksanaltı milyon Türk Lirası) artırılarak (%100 oranında) 192.000.000 TL (Yüzdoksaniki milyon Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

2) Arttırılan 96.000.000 TL’lik sermayeyi temsil eden payların, 1.887.300 TL nominal değerli kısmının mevcut A Grubu paylar karşılığı olarak A Grubu hamiline yazılı olarak, 94.112.700 TL nominal değerli kısmımın ise mevcut B Grubu paylar karşılığında B grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3) İhraç edilecek A Grubu payların Borsa’da işlem görmeyen nitelikte, B Grubu payların ise Borsa’da işlem gören nitelikte oluşturulmasına,

4) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

5) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

6) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

8) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek işlemleri takiben, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Tebliğ’inin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

9) Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

10) Sermaye artırım sürecinin başlatılmasına, , sermaye artırımına aracılık edecek aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Sıddık DURDU’nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelli sermaye artırımı bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Genel olarak bakıldığında bir şirketin sermayesini artırma işlemi de denilebilen bu işlemde şirket ek bir para kazanarak bunu kasasına koyar. Bu işlem sonucunda şirket ortaklarının hisse oranları da dolaylı olarak artar.

Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Nedir?

Şirket ortakları eğer dilerlerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisse senetlerinden paylarına düşen oranda satın alabilirler. Eğer istemezler ve sermaye artırımına katılmamaya karar verirlerse olan rüçhan haklarının borsada satışını gerçekleştirebilirler. Bu satış işlemini gerçekleştiren ortakların dolayısı ile şirketteki hisseleri azalacaktır. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür.

Bedelli Sermaye Artırımı Özellikleri ve Avantajları

Bedelli sermaye artırımına giren şirket, şirketin tüm ortaklarına üzerlerine düşen pay kadar hisse alabilme imkanı tanır. Şirketin halihazırdaki ödenmemiş ve öz sermayesi artış gösterir. Bedelli sermaye artırımı yapan şirketin piyasa değeri yükselir. Yapılan bedelli sermaye artırımında ortaklara sunulan rüçhan hakları kısıtlanabilir ve bu haklar yeni yatırımcılara tanınabilir.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi 

The post Kristal Kola bedelli (yüzde 100) onaylandı! Şimdi ne olacak? appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments