Sunday, December 3rd, 2023

#(LOGO) Logo Yazılım’dan bedelsiz sermaye artırımı

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yayımladığı bildirimde genel kurulunda alınan karar doğrultusunda 75.000.000 TL‘lik artış ile bedelsiz sermaye artırımı yapacağını bildirdi

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret a.ş. çıkartılmış sermayesinin, 125.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut sermayesini 75.000.000-TL‘lik artış ile 25.000.000-TL‘den 100.000.000-TL‘ye çıkartılmasına,

Artırılan 75.000.000 TL‘nin; 32.990.407 TL‘lik kısmının 2020 mali dönemine ait net dönem karından, 42.009.593 TL‘lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanmasına ve artırılacak 75.000.000 TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 99.000 TL nominal değerli (A) grubu ve 74.901.000 TL nominal değerli (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

Şirketin konuyla ilgili KAP açıklaması şu şekilde;

Şirketimizin 07.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %300’ü oranında kar payının bedelsiz pay olarak hissedarlarımıza dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.04.2021 tarihli toplantısında katılanların oy birliğiyle;

1. Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin, 125.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000-TL’lik artış ile 25.000.000-TL’den 100.000.000-TL’ye çıkartılmasına,

2. Artırılan 75.000.000-TL’nin; 32.990.407.-TL’lik kısmının 2020 mali dönemine ait net dönem karından, 42.009.593.-TL’lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanmasına,

3. Artırılacak 75.000.000-TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 99.000-TL nominal değerli (A) grubu ve 74.901.000-TL nominal değerli (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Mehmet Buğra Koyuncu ile Gülnur Anlaş’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Sakine KARACA

The post #(LOGO) Logo Yazılım’dan bedelsiz sermaye artırımı appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments