Friday, February 3rd, 2023

Markalaşmada TURQUALITY dopingi

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Türkiye sanayisinin üretim üssü olan Bursa’da da firmalar, dünyadaki rekabet koşullarında kendilerine daha güçlü bir şekilde yer alabilmek adına Turquality Destek Programı’na dahil oluyorlar. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen programı ise markalaşmadan ihracata, tescilden istihdama kadar firmalara önemli destekler sunuyor.

Erol TÜRKÜN

Vanelli Tekstil YKB

Kurumsal dönüşüm sürecimize olumlu etki

10 yılda 10 Türk markası sloganı ile başlayan Turquality programı, özellikle Türk markalarının dünya piyasalarında rekabet gücüne önemli katkılar sağlamakta. Türkiye’nin uluslararası pazarlarda, kendi markalarıyla ayakta durabilen global bir oyuncu olması amacıyla oluşturulan Turquality, Türk firmalarına özellikle mağaza, ofis, depo kurulması konusunda sağladığı teşvikler sayesinde, firmaların yurtdışında varlığının artmasına da olanak sağlamaktadır. Global markamız Vanelli ile 12.11.2019 tarihinde Turquality “Marka” programına dahil olduk. Turquality “Marka” teşvik programı kapsamında, özellikle “Kurumsal Altyapı Oluşturmaya Yönelik Danışmanlıklar” ve “Tanıtım Harcamaları” başlıklarında teşviklerden faydalanmaktayız. Sürdürülebilirlik odaklı gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında özellikle kurumsal dönüşüm sürecimizin önemli parçalarından biri olan ERP yatırımımızda, Turquality tarafından sunulan teşvikler sürecimizi olumlu olarak etkilemiştir. Dolayısıyla bu noktada Turquality’nin şirketimizin global hedeflerine çok önemli katkısı oluyor. Hedef pazarlarımıza yönelik sunmuş oldukları teşvikler sayesinde, mevcut hedef pazarlarımızda daha etkili tanıtım faaliyetlerini yapmaya başladık. Hedef pazarlarımızda tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra hedef ülkeye ait trendleri analiz ederek, satış yetkinliğimizi artırmak amacıyla yabancı tasarımcılar ile çalışmaya başladık. Bununla birlikte, pandemi sürecinde özellikle tanıtım ve fuar organizasyonlarının tam anlamıyla yapılamamasından dolayı firmaların burada kaybettikleri zamana ilave olarak verilen 6 aylık ek süreye tekrar ilave süreler verilmesi de firmalara katkı sağlayacaktır. Ayrıca özellikle dijitalleşen dünyada, sosyal platformlarda yapılan tanıtım harcamalarına yönelik teşvikler de sağlanabilir.

Vasfiye Çilek

Çilek Mobilya YKÜ

Yenilikçi vizyon kazandırıyor

Türkiye’nin bir markası olarak bölgesinde ve dünyada tanınan bir marka olma yolculuğunda 2007 yılından bu yana TURQUALITY® programı ile ilerleyen ÇİLEK, Turquality ile olan iş birliklerini sadece markalaşma yolunda bir adım olarak değil, işletme ve kurumsallaşmaya da büyük bir katkı olarak değerlendiriyor. Turquality ile aktif faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki satış noktalarımızın pazarlarda doğru ve stratejik konumlanmaları için reklam, tanıtım, fuar harcamaları, mağaza, ofis, depo kiraları gibi desteklerden faydalanıyoruz.

Bu sayede hem markamızın küresel pazardaki gücünü hem de Türk Malı imajının tüm dünyada prestijini kanıtlamış olduk. Programdan sağladığımız fayda, bu yolda emin adımlarla ilerlememizde en önemli destekçimiz. Turquality, şirketleri kurumsal, finansal, organizasyonel ve operasyonel anlamda destekleyen bir program olarak, hedef ülkelerde pazar geliştirme ve konumlandırma faaliyetlerimizi güçlendiriyor. Küresel pazarda reklam tanıtım harcamaları, ofis, mağaza ve depo kiraları, pazar araştırma, marka tescil ve patent giderlerinin yarısı teşvik kapsamında Turquality ile destekleniyor.

Teşvik programı ile yurt dışında markamızın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz, devlet desteğinin de etkisiyle daha yoğun ve etkili şekilde yürütülüyor. Ayrıca program kapsamında düzenlenen “Yönetici Geliştirme Programı” ile şirketlerin ve yöneticilerin ihtiyaçlarına yönelik markaları öne taşıyabilecek çözümler sunuluyor.

Program hem çalışanların kişisel gelişimine hem de kurumlarına en yüksek faydayı sağlayacak yenilikçi bir vizyon kazandırıyor. Turquality kapsamında olmaktan ve diğer Türk markalarıyla birlikte ÇİLEK olarak global pazarda rol almaktan gurur duyuyoruz. Bugün 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktasıyla hizmet veren ÇİLEK ihracattaki atılımlarımıza Turquality ile daha da güçlü şekilde devam ediyor ve Turquality programını, global ölçekteki performansımızı ve gücümüzü artırma doğrultusunda önemli bir etken olarak görüyoruz.

Engin MEYDAN

Beyçelik Gestamp Gen. Md.

Büyümemizi Turquality ile hızlandırdık

Turquality’e 2021 yılında dahil olduk. Program ile global marka gücümüzü daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Beyçelik Gestamp olarak uluslararası arenada Türk şirketlerinin daha fazla katma değer üreterek güçlü bir şekilde markalaşmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Programı’na dahil olmaktan memnuniyet duyduk. Kapsamlı bir inceleme süreci geçirdik. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar, kurumsal yapımız, operasyonel ve organizasyonel yetkinliklerimiz ve yenilikçi yapımız programa kabul edilmemize neden oldu. Tüm süreçleri başarıyla tamamlayarak Turquality Destek Programı kapsamına alındık. Bu program ile birlikte şirketimiz global marka gücünü daha da yukarı taşıyacak. Turquality Destek Programı, sadece programa dahil olan şirketlere değil, Türkiye markasına da büyük katkı sağlamaktadır. Program kapsamında kurumsal alt yapı oluşturmaya yönelik gelişim yol haritası ve stratejik iş planı konularında danışmanlık hizmeti aldık. Bu sayede firmamızın markalaşma yol haritasını oluşturduk. Bunun yanında yurtdışı depo kiralama giderleri, istihdam giderli gibi konularda da desteklerden faydalandık. Aynı zamanda 19.Dönem Turquality Yönetici Geliştirme Programına yöneticilerimizi dahil ederek eğitimlerine katkı sağlıyoruz.

Üretimimizin çoğunu Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Direkt ürün ihracatının yanında, proje bazlı ürettiğimiz sac şekillendirme kalıp ve ekipmanlarını da 30’dan fazla ülkeye sevk ediyoruz. En çok Romanya’ya ihracat gerçekleştiren şirketimizin Fransa, Almanya, İtalya ve Slovenya’daki otomotiv üreticileri ile de iş hacmimizi geliştiriyoruz. Özellikle Çin’in hacim bakımından artan otomotiv pazarından pay almayı hedefliyoruz. Ayrıca ihracat ağımıza Almanya ve Fransa’yı daha fazla dahil etmeyi umuyoruz. 2022-25 yılları arasında, Türkiye ve Romanya otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik ve iş hacmi artışı gerçekleşecek. Bu coğrafyalarda Pazar geliştirme faaliyetlerimiz Turquality desteği ile daha da etkili olacaktır.

Küresel alanda ettiğimiz başarıda güçlü Ar-Ge altyapımızın büyük etkisi bulunmakta. Sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezini 2009 yılında kurduk. Şu an 4 ayrı Ar-Ge merkezinde tasarım kabiliyetimizi katma değerli üretime yönelik geliştiriyoruz. Bu kapsamda sıcak şekillendirme kalıplarını da tasarlayabiliyoruz. Kalıp ihracatında da katma değerli üretime yöneldik ve ihracattaki kilogram değerini arttırdık.

Zorluteks

Dünya pazarlarında güçlenmek için büyük bir avantaj

Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz iş dünyasında markalaşma çok önemli bir kavram haline geldi. Artık şirketlerin başarısı ve rekabet edebilirliklerinin, iyi planlanmış bir marka stratejisine bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her alanda dünya pazarlarının sürekli büyümesi ile birlikte, markaların çok büyük bir titizlikle analizler yaparak rekabetçi pazarlarda başarılı bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için kaçınılmaz bir durum. Bu anlamda dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality programını çok kıymetli buluyorum. Bu çerçevede yapılan çalışmalar, Türk markalarının dünya pazarlarında güçlenmesi için büyük bir avantaj.

Markalaşmak adına rekabetin çok olduğu günümüzde, öne çıkmak için firmaların daha verimli çalışması, kaliteli ve düşük bedelle daha fazla ürün ve hizmet sunması, markalaşma stratejilerini iyi bilmeleri gerekiyor. Turquality programına baktığımızda bunun yanında kurumlara global markalaşma sürecinde finansal destek sağlarken aynı zamanda eğitim ve stratejik danışmanlık da veriyor. Böylece markalaşma potansiyeli olan firmaların küresel çapta daha fazla bilinirliliğinin artmasına destek sağlamış oluyor. Aynı zamanda şirketlerin marka gücünü ve kurumsal altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Turquality programı, Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için de çok önemli işlere imza atıyor. Program hem firmaların dünyadaki konumunu güçlendiriyor hem de ülkemizin küresel çapta tanınmasına destek oluyor. Dolayısıyla hem ülkemize hem de firmalara büyük kazanımlar sağlayan bir program. Biz de Zorluteks olarak uzun süredir Turquality programına dahil olduğumuz için çok mutluyuz, bu sayede elde ettiğimiz başarıyı Turquality ile birlikte daha da yaygınlaştırıp önemli işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Zorluteks olarak her zaman bu gibi önemli projelerin içinde olmayı kıymetli buluyoruz. Hem şirketimizin hem de ülkemizin kalkınması için her türlü iş birliğine açık bir kurumuz. 2006 yılından beri Turquality programına dahiliz. Daha uzun yıllar programın bir parçası olmayı umut ediyoruz. Bize çok şey kattığına inanıyoruz. Programa dahil edildiğimiz günden bu yana markamızın yurtdışında tanıtımı ve bilinen imajının daha da güçlendirilmesine yönelik olarak hedef ülkelerde birçok faaliyet yapıldı. Bunlardan bazıları; Marka ve Endüstriyel Tasarım Tescili ve Korunmasına ilişkin faaliyetler, moda / endüstriyel ürün tasarımcısı ile ilgili faaliyetler, tanıtım, reklam ve pazarlamaya ilişkin faaliyetler. Bunun yanında yurtdışında birim açılmasına yönelik faaliyetler de yapıldı. Bize değer katan bu faaliyetleri; mağaza, showroom, corner, ofis ve depo açılışları olarak sıralayabiliriz. Zorluteks olarak, yurt dışında bilinirliliği olan kendini kanıtlamış bir firmayız. Ama Turquality programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bize artı değer kattı, var olan bilinirliliğimizi bir üst seviyeye taşıdı diyebilirim. Bunun yanında yönetici geliştirme programları, fuar katılımı konusunda sağladığı faydalar çok önemli. Marka kavramı tüm dünyada şirketler tarafından gün geçtikçe daha da önem verilmeye başlanan bir kavram olmaya başladı. Ama markalaşmak elbette ki çok kolay bir süreç değil. Markalaşma yolunda ilk önce iç piyasada öne çıkmak, belli bir başarı seviyesine ulaşmış olmak ve kendinizi kanıtlamış olmanız gerekiyor. İç piyasada tüm bu şartları yerine getirdiğiniz zaman zaten hedefiniz artık dış piyasada büyümek ve global bir marka haline gelmek oluyor. Ama dünyada öne çıkan bir marka olmak da düşünüldüğü kadar kolay bir süreç değil. Bu başarıyı sağlamak için bazen firmaların kendi çabaları yeterli olmayabiliyor ve bazı destekler Bu anlamda da Turquality programının çok önemli olduğunu biliyoruz. Dünya çapında bilinen iyi bir marka olmak istiyorsanız; yeniliklere açık olmalı, trendleri yakından takip eden son tüketiciye ulaşmanın bir yolunu bulmalısınız. Her tüketicinin aklında iyi imaj bırakacak işlerle gündeme gelmeli, her şeyden önce kaliteli ve uygun fiyatlı ürün çıkarmanız gerekiyor. Biz Zorluteks olarak, küresel ve yerel ölçekte konjonktürel değişimlere hızlı uyum sağlayan inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen bir şirketiz.

Dünyanın dört bir yanında dünya perakende devlerinin inovatif iş ortağı olarak tercih edilmemizin arkasında dinamik ve yeniliklere açık yapımızın büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu yapımız sayesinde dünyanın birçok yerinde varlığımızı sürdürüyoruz ve bilinirliliğimizi her gün daha da artırıyoruz. Şirketimizi ve ülkemizi dünyada en iyi yere getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Sevda KESKİN GÜLMEZ

Güleryüz Otomotiv YKB

Kurumsallaşma ve markalaşmada önemli

Turquality programını; Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan, üretimden satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreç yönetiminin ele alındığı ve dünyada uygulanan tek program olması hasebiyle çok değerli buluyoruz. Program kapsamındaki işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi açısından önemli bir program. Lakin, Turquality, program olarak sadece markalaşmayı da kapsamamakta. Kurumsallaşma da en az markalaşma kadar program için kritik önemde olan bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. O nedenle, İşletmemizin kurumsallaşması açısından da çok önemli bir mihenk taşı olma özelliğini taşımakta olduğunu ifade etmek isteriz. Bu programın kurumsal alt yapı oluşturma ve pazara yönelik vermiş olduğu danışmanlık destekleri sayesinde kurumsallaşma çalışmalarının ivmelenmesine yönelik katkı sunmasını; şirketlerin, orta-uzun vadelerde sürdürülebilir bir altyapı kurulumuna destek sağlamasını; marka olma yolunda finansal kaynak sağlamasını; yönetim kadrolarına yönelik eğitim desteği vermesini; yurt dışı pazarlarda, pozitif şekilde Türk malı imajının oluşturulması ve devamlılığının sağlanması amacıyla iletişim ve tanıtım faaliyetlerini desteklemesini; marka bilincini artırmasını ve hedef pazarlara yönelik alınacak veya planlanacak aksiyonları için istihbarat desteği sağlamasını Turquality’nin avantajları olarak sıralayabiliriz. Firma olarak biz de 27.08.2021 tarihinde Turquality marka programına dahil edildik. Bu kapsamda tanıtım, reklam, pazarlama ve halkla ilişkilere harcamaları; endüstriyel ürün tasarımcısı istihdamında ve maaşı; ürün test ve analizi, danışmanlık; yazılım giderlerinde; pazar araştırma ve yurt dışı fuar katılımlarımızda destekler aldık. Bu desteklerin haricinde Turquality’nin kurumsallaşma çalışmalarımızın hızlandırılmasında ve ilerlemesinde çok önemli katkıları oldu.

Turquality’ nin, yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olması, biz Türk firmaları açısından çok önemli bir şans olarak algılanmaktadır. Bu noktada, verilen destekleri yeterli bulmakla birlikte, özellikle yurt dışı tanıtım ve reklam desteğinin arttırılmasının, Türk Malı imajının güçlenmesine daha fazla katkı sağlayacağına inanmakta olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Barış Murat Karaadak

Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü

Firmaları global ölçekte söz sahibi oluyor

İhracatta daha ileriyi hedeflemek istiyorsanız markalı ihracatınızı artırmanız gerekiyor. Bu nedenle Turquality programı sadece nakit destek programı gibi görülmemeli. Turquality, firmaların kurumsal kimliğini geliştiriyor ve onları global rekabete hazırlıyor. Türk markalarının dünyada daha başarılı işlere imza atabilmesi için çalışıyor. 16 yıl önce başlatılan Turquality ile bugüne kadar birçok markaya destek sağlandı. Bu konuda ülkemizde büyük bir deneyim oluştu. Biz de Coşkunöz Metal Form olarak program kapsamında alacağımız desteklerle dünyaca tanınan güçlü Türk markaları arasında yer almayı, ülkemizin ihracatının artırılmasına destek olmayı ve ‘Türk Malı’ imajına katkıda bulunarak ülkemizin yurt dışındaki itibarının artmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.

Coşkunöz Metal Form olarak, Turquality destek programına bu yıl dahil edildik. Son 6 yıl içinde Turquality ana programına kabul almaya hak kazanmış 2 otomotiv yan sanayi firmasından biri olduk. Bu teşvik programıyla yurt dışında markamızın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimizi devlet desteğinin de etkisiyle daha yoğun ve efektif bir şekilde yürüteceğiz.

Turquality destek programı, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve programa kabul edilen firmalara özellikle hedef pazarlara yönelik süresiz devlet teşviki sağlanıyor. Biz de 14 otomotiv yan sanayi markası arasında yerimizi alarak, global arenada markamızın gelişimine önemli katkılar sağlama imkanına kavuştuk.

Turguality ana programı kapsamında; markanın gelişimine yönelik kurumsal altyapı harcamaları, hedef pazarlara yönelik reklam, fuar, sponsorluk, depolama gibi harcamalar ülke başına 5 yıl süreyle destekleniyor. Pek çok itibarlı ve büyük markanın dahil olduğu ve süresiz devlet teşvikinin verildiği bu ana program; markamızın küresel ölçekteki gücünü ve potansiyelini tescil etmenin yanı sıra, global ayak izimizi artırma stratejimiz doğrultusunda önemli bir prestij ve katalizör unsuru olacaktır. Bundan sonra global bir çözüm ortağı olmak ve hem markamızın hem de Türk malı imajının tüm dünyada itibarını artırmak için daha da çok çalışacağız. Program kapsamında sağlayacağımız faydalar, bu adımları atmamızda büyük destekçimiz olacak.

Türk markalarının üretimde dünyadaki teknolojileri takip ederek ve kendileri de teknoloji geliştirerek, global markalarla iş birliği yaparak, şirket satın alma ve mağazalaşma yoluyla dünya pazarlarında güçlü konuma gelebileceklerini düşünüyorum. Ayrıca coğrafi olarak daha geniş bir alana yayıldıkça ve ürün çeşitliliklerini artırdıkça markalarımız daha da güçlü konuma gelecektir. Bu anlamda Turquality programını çok önemli ve değerli buluyorum. Maddi desteğin yanı sıra Türk firmalarının global ölçekte söz sahibi olabilmesi için gerekli altyapının sağlanması ve bilgi birikimi oluşturulması noktasında da destek verilmesinin, program kapsamındaki pek çok firma için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Coşkunöz Metal Form, 1.300 çalışanıyla aralarında Ford, Renault, Nissan, Dacia, Hyundai, Honda, Volkswagen, Mercedes Benz, Türk Traktör ve Stellantis (Fiat, Peugeot, GM) gibi birçok otomobil markasının olduğu dünya devlerinin tedarikçisi konumunda. Dış yüzey-gövde ve şasi parçaları gibi bir otomobilin ana iskeletini oluşturan en temel parçaları üretiyoruz.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyoruz ve ürünlerimizin önemli bir kısmını doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ederek ülke ekonomisine her geçen gün katkı sağlamaya devam ediyoruz.

M. Kağan TURAN

Warmhaus Genel Müdürü

İhracat oranımızı artırdı

Devletimizin sağladığı bu destek ile global pazarlardaki yerimizi daha da güçlendirdik ve bu pazarlardaki markalaşma sürecimiz hızlandı. Bugün itibari ile yüzde 100 yerli sermaye ile üretilen ürünlerimizi 50 ülkeye ihraç ediyoruz. Devletin sağladığı destek programlarının katkılarını yeterli ve değerli buluyoruz. 2018 yılında Turquality Marka Destek Programı kapsamına dahil olduk.

Firmamız marka destek programından tanıtım, marka-tescil faaliyetleri, fuar, mağaza, showroom tasarımları, pazar araştırmaları, dijitalleşme, alt yapı yatırımları, İngiltere’de yer alan ofisimizin orada yürüttüğü pazarlama faaliyetleri ve benzeri harcamalar için destek alıyor. Destek programının yurtdışında markalaşma çalışmalarımıza ve ihracat oranımızı artırmamızda bize değerli kazanımları oldu. Üretim kapasitesi, sunduğu ürün ve hizmetleri ile ülkemizde gerçekten çok başarılı, global markalarla rekabet edecek seviyede firmalar var. Bu yüzden Türk markalarının küresel pazarlarda güçlü bir şekilde yer almasını sağlayan destek programlarını çok anlamlı ve değerli buluyorum. Bu programlar küresel pazarlarda Türk markalarının daha da güçlü bir şekilde yer almasına destek veriyor. Bu tarz desteklerin en önemli katkılarından birisi de firmanın kendisini de geliştirmesine olan katkısı. Bu destek programlarına dahil olan firmalar yurtdışı firmalar tarafından da tercih edildikleri için ihracatlarını da artırmalarına olumlu katkı sağlıyor.

Esra Altay BATKIN

İNOKSAN Genel Müdürü

Kültürümüzü sürdürülebilir şekilde ilerletiyoruz

Üretim, pazarlama ve satış desteği anlamında dünyanın ilk devlet destekli markalaşma programı olması dolayısıyla lokal markaların globalleşme sürecinde ihtiyaç duyulan tüm süreçlerde yardımcı olan bir program. Bu sebeple önemli ve kıymetli programın faydalarından bahsedecek olursak globalleşme sürecinde finansal kaynak sağlaması, ürünlerin global pazara girmesinde katı sağlaması, kurumsallaşma, globalde lokalleşme, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlere verdiği katkı gibi uçtan uca destek aldığımız birçok faydası bulunmaktadır.

2012 yılında Turquality programının Marka Destek Programı kapsamına alınarak destek süreçleri yolculuğumuza başladık. 4 yıllık Marka Destek Programı serüveninin akabinde 2016 yılında Turquality Destek Programı’na yükselmeye hak kazandık. Program kapsamında ilk 5 yılımızı başarıyla tamamladıktan sonra, 2021 yılında Stratejik İş Planımızı güncellememiz ile birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından Hedef Pazar Odaklı Destek Mekanizması sürecine kabul edilerek, Turquality yolculuğumuzu ve kültürünü sürdürülebilir bir şekilde ilerletmeye devam etmekteyiz. Firmamız öncelikle Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın en prestijli destek programları olan Turquality ve Ar-Ge Merkezleri desteklerinden yararlanmaktadır. Bunların yanı sıra Yatırım Teşvik Belgesi, İstihdam Destekleri ve TÜBİTAK TEYDEB proje desteklerini de bünyesinde başarıyla sürdürmektedir. Turquality, Ticaret Bakanlığı’nın tebliğ bazındaki diğer desteklerinin bir araya getirilerek kapsamlı hale getirilmiş destek programı olarak düşünülebilir. Bu kapsamda yurtdışı fuar katılımları, kurumsal altyapımızı güçlendirici bilişim sistemleri, danışmanlıklar, sertifikasyon, pazar araştırmaları ve nitelikli personel istihdamı desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmış bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemlerde de markamızın globalleşme hedefleri doğrultusunda hedef pazar odaklı pazarlama faaliyetlerini sürdürerek ilgili desteklerden yararlanmaya devam edeceğiz.

Ayrıca her yıl 2 yönetici ya da yönetici adayımızı mini MBA olarak tanımlayabileceğimiz Turquality Yönetici Geliştirme Programı kapsamında sertifikalı eğitim almalarını sağlamaktayız. Firmamız için bir diğer önemli destek unsuru Ar-Ge Merkezi destekleridir. 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başvurumuz kabul edilerek Ar-Ge Merkezi sertifikamızı almış bulunmaktayız. Bu destek programı kapsamında Ar-Ge Merkezi Kurumlar Vergisi İndirimi ile birlikte Gelir Vergisi Stopajı Desteği, SGK İşveren Payı Desteği ve Damga Vergisi İstisnası unsurlarından faydalanmaktayız.

Ar-Ge Merkezi süreçlerinin firmamıza kazandırdığı yenilikçi, inovatif ve akademik literatüre katkı sağlayan bilimsel çalışma kültürünün çıktıları olan markalı ürünlerimizin, Turquality destekleri ile PR ve satış süreçlerini birleştirerek mevcut pazarlarımızdaki rolümüzü güçlendiriyor, aynı zamanda yeni hedef pazarlarda da pay sahibi olma yolunda adımlar atıyoruz. Bu destek sistemlerinin firmamız bünyesinde yarattığı etkiyle, her zaman yükselen bir ivme ile ticarileşebilir ürün ve bilgi ekosistemi yaratmasını hedefliyor ve gözlemliyoruz.

Öncelikle markanın kendi hedeflerini ve pazarını belirlemesi büyük önem arz ediyor, pazar odaklı üretim, pazarlama, Ar-Ge ve satış sonrası hizmetler bir bütün olarak düşünülmeli, her pazarın ihtiyaçları ve beklentileri farklı buna hazırlıklı olup, güçlü bir altyapı ile pazara açılmak önemli. Finansal anlamda destekler arttırılabilir, globalleşmede en önemli unsur elbette finansmanınızın güçlü olması, burada verilebilecek her destek şüphesiz tüm işletmeler için önemli bir adımın kapısını açacaktır.

Turgay ÇALIŞKAN

Bürosit Genel Müdürü

Kurum vizyonuna katkı

Turquality Programı’na dahil olmak kurum vizyonumuza önemli katkılar sağladı. Bizler gibi belli bir geçmişe ve yeteneklere sahip çok farklı sektörden pek çok nitelikli firma benzer amaçlar ile dünyayı kendisine pazar kabul edip tercih edilen marka olma yolunda ilerliyor. Başlı başına bu durum kurumları motive eden bir kaldıraç görevi görüyor. Özellikle küresel pazarda daha önemli bir konumda yer almak ve ihracat hedeflerimizi artırmak adına kapsamlı çalışmalarımız mevcut. Bu doğrultuda, birincil hedef pazarlarımız; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya ve Almanya. İkincil hedef pazarlarımız ise Suudi Arabistan, Azerbaycan, Irak, Güney Afrika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, Belçika, İspanya ve İngiltere. Gerek demografik gerek ekonomik açıdan sektörümüzün önemli pazarlarında yer almamızın hem marka bilinirliğimize hem de satış hacmimize olumlu yansıyacağını öngörüyoruz.

Bürosit olarak yapısal bir yenilenme süreci içinde yer aldığımızı vurgulamak isterim. 2018 yılı Eylül ayında başladığımız Turquality marka destek programı ile birlikte, markamızı; geleceğin ihtiyaçlarına ve rekabet koşullarına daha iyi cevap verebilen bir kimliğe büründürmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle bu yıl yaptığımız yatırımları daha çok markalaşma ve teknolojik alt yapıya ayırdık. Bu yatırımlar ve yeniliklerle birlikte, yakın zamanda yurt içi ve yurt dışı hedeflerimiz ışığında çok daha büyük adımlar atıyor olacağız. Modernizasyona yönelik çalışmalarımız da sürekli yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Bizler orta vadeli stratejik planlarımızı en önemli yol haritamız olarak görüyoruz. Bu planlar kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde yüzlük bir büyüme hedefimiz var. Bilindiği üzere sürdürülebilirlik, büyüme konusunda oldukça önemli bir kriter. Bu nedenle attığımız her adımı ve aldığımız her kararı, planlar ve stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz

İhracat tarafında ise 4 birincil hedef pazarda yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yoğunlaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu pazarlarda büyümeyi destekleyecek marka stratejisi ile bu marka stratejisine uyumlu satış ve pazarlama planlarını hayata geçirerek sürdürülebilir bir büyüme yakalamayı ve marka bilinirliğini artırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, hedef pazarlardaki; müşteriler, ürünler, dağıtım kanalları ve rakipler detaylı olarak analiz edilip pazarlarda büyüme ve markalaşma stratejileri belirlemekte, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Bürosit olarak hali hazırda dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyoruz. Fakat artık, daha organize bir yapı ile hedef pazarlarda Bürosit markasının rekabetçi bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla her pazarı kendi içinde detaylı olarak analiz ediyor ve stratejilerimizi buna göre kurgulamaya çalışıyoruz. Henüz bu anlamda ihracatta ulaşılan rakamlardan bahsetmek için erken olduğunu düşünüyorum ancak yaptığımız yatırımların ve Turquality Programı’ndan aldığımız kapsamlı desteklerin orta vadede meyvelerini vereceğinin bilincindeyiz. Üretici kimliğimizden aldığımız güç ve öncü marka imajımızın getirdiği sorumlulukla; AR-GE ve markalaşma faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz. Yeni koleksiyonlar ile mobilya ürün gamımızı çeşitlendirerek mobilya üretim kapasitemizi arttırmayı; 2022 ve 2023 planlarımız içerisinde 12 farklı ürün grubunu devreye almayı planlıyoruz. AR-GE çalışmalarımız için bütçemizden ayırdığımız pay yaklaşık yüzde 3 civarında.

Prof. Dr. Çağatan TAŞKIN

Bursa Uludağ Üni. İşletme Böl. Öğr. Üyesi

Detaylı ve analitik hizmet

Turquality programı, işletmelerin hedef pazarlarında başarılı olmalarını sağlamak üzere, özünde Türk markası imajının olumlu bir şekilde oluşturulmasına hizmet eden devlet destekli ilk markalaşma programıdır. Bir başka ifade ile bu programın amacı, şu anda başka ülkelerin (Örneğin, Almanya, Fransa vb.) markalarının sahip oldukları “country of origin” (ülke menşei) etkisinden işletmelerimizin de olumlu bir imaj oluşturarak yararlanmalarıdır. Programın yürürlüğe girmesi 2004 yılında olup, 2006 yılından itibaren de işletmeler bu program kapsamında desteklenmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, işletmelerimizin hedef pazarlarında rekabet güçlerini “markalaşma” üzerinden sürdürülebilir hale getirecekleri son derece kritik bir programdır. Bu program ile fiziksel mal üreten işletmelere ve hizmet işletmelerine “markalaşma yol haritaları” konusunda detaylı ve analitik bir danışmanlık hizmeti verilmektedir. Günümüzün artık neredeyse küreselleşen pazarlarında uzun vadede başarılı olmanın, sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmanın en önemli yolu marka olmaktan geçmektedir. Tasarım, patent ve sonuç olarak markalaşma konusunda güçlenecek işletmeler de böylece dünyadaki büyük markaların fason üreticileri olmak yerine, üretimlerini önce Türkiye içinde başka bölgelere sonra da komşu ülkelere de kaydırmış dünya pazarlarında daha güçlü birer Türk markası haline gelebilecektir. Turquality desteklerinden faydalanabilmesi için bir başvuru süreci mevcuttur. Bunun için ilk olarak ön koşulun sağlanması gerekmektedir. Bu ön koşul, “müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olmasıdır”. Daha sonra bu ön koşulu sağlayan işletme “ön değerlendirme setini” doldurmalı ve sonra da alınan puan yeterli ise gerekli belgeler ile sekreteryasına başvuru yapması gerekmektedir. Turquality web sitesindeki güncel verilere göre, Turquality programı kapsamındaki (fiziksel mal ve hizmet) marka sayısı 222’dir. Turquality web sitesindeki verilere göre, Turquality programı kapsamındaki (fiziksel mal ve hizmet) markaların hizmet sektöründen olanları ise sadece 25’tir. Buna ek olarak “marka programı” kapsamındaki marka sayısı ise 154’tür. Bunun içinde hizmet markaları ise sadece 31 tanedir. Bu veriler ışığında böyle önemli bir programa ilginin gerek Türkiye çapında gerekse de Bursa’dan yetersiz olduğu görüşündeyim. Özellikle hizmet sektörünün giderek artan önemine rağmen, bu programdan faydalanan hizmet markalarının sayıları ise düşündürücüdür. Öncelikle, işletmelerimizin üst yönetim düzeylerinde markalaşmanın öneminin gerçek anlamda anlaşılması ve bunun tüm işletmeye yayılması gerekmektedir. İşletmelerin bir an önce kısa vadeli, sürdürülebilir olmayan ve genellikle fason üretime dayanan bakış açılarından kurtularak, tasarıma, patente, inovasyona ve markalaşmaya dayanan uzun vadeli, sürdürülebilir bakış açılarına geçişi sağlamaları gerekmektedir. Bunun için işletmelerin üniversiteler ile (ilgili alanlarda uzman Öğretim Üyeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri vb. birimler) işbirliği yapmaları önemlidir. Dünyada pek çok başarılı markanın sırrı bu işbirliğidir. Sanırım Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. İkinci olarak işletmelerin ve özellikle de hizmet işletmelerinin (sağlık, turizm ve eğitim başta olmak üzere) Turquality programından daha fazla faydalanmaları sağlanmalıdır. Özellikle sağlık, turizm ve eğitim sektörlerinde ülkemizin mukayeseli üstünlük avantajından faydalanmak için bu programın işletmelere markalaşma yolunda desteği kritik olacaktır. Verilen desteklerin yeterli veya yetersiz olduğunu ifade etmek için öncelikle mevcut desteğin ne kadar etkin kullanıldığını görmek gerekir. Turquality programının daha fazla işletme tarafından daha etkin kullanılması gerekmektedir. Bir dünya markası olmak isteyen işletmelerin, öncelikle inovasyona ağırlık vermeleri (ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu) şarttır. Unutmamak lazım ki, inovasyon markalaşmanın önemli bir yapı taşı, Turquality programı da markalaşmanın önemli bir aracıdır.

TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Bursa Firmaları

Sıra Firma             Adı Marka

1 Aktaş Hava Süsp. Sist. Airtech

2 Akbaşlar Tekstil Akbaşlar

3 Beyçelik Gestamp Oto. Beyçelik Gestamp

4 Borçelik Çelik Sanayii Borçelik

5 Coşkunöz M. Form M. Coşkunöz Metal Form

6 Çilek Mobilya Çilek

7 Durmazlar Makina Durma

8 İnoksan Mutfak İnoksan

9 Sanko Tekstil İşlt. İSKO

10 Karsan Otomotiv Karsan

11 Kırpart Otomotiv Kırpart

12 Savcan Tekstil Savcan

13 Sütaş Süt Ürünleri Sütaş

14 Zorluteks Taç

Marka Destek Programı Kapsamındaki Bursa Firmaları

Sıra Firma Adı Marka

1 Ak-Pres Metal Ak-Pres

2 Baykal Makina Baykal

3 Berteks Tekstil Berteks

4 Bürosit Büro Donanım Bürosit

5 Doğu Pres Otomotiv Doğu Pres

6 Elatek Kauçuk Elatek

7 E-Mak Makine E-Mak

8 Fompak Amb. ve Pol. FOMPAK

9 Güleryüz Karoseri Güleryüz

10 Kaplanlar Soğutma Kaplanlar

11 S.S. Marmara Zeytin Marmarabirlik

12 Martur Sünger MARTUR

13 Orau Orhan Oto. Orau

14 Sirena Marine Den. Sirena Marine

15 SKT Yedek Parça SKT

16 Toksan Oto Y.Prç. Toksan

17 Türkün Holding Vanelli

18 Uludağ İçecek Frutti Extra

19 Uludağ İçecek Uludağ

20 Warmhaus Isıt. So. Sis. Warmhaus

21 Sütaş Süt Ürünleri Yovita

Facebook Comments