Saturday, February 24th, 2024

Nakit Dengesi Bütçenin Yıla Yüksek Bir Açıkla Başlayacağını Söylüyor

2021 yılı Ocak ayında Hazine nakit bütçesi 26.1 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında nakit bütçe 22.7 milyar TL fazla vermişti. Böylece bir önceki ay 181.8 milyar TL olan 12 aylık birikimli nakit bütçe dengesi 230.6 milyar TL açığa yükseldi.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 30.2 milyar TL fazla veren faiz dışı denge ise bu yılın aynı ayında 4.9 milyar TL açık verdi. 2020 yılını 65.4 milyar TL düzeyinde açık ile kapatan faiz dışı denge ise 100.6 milyar TL açığa yükseldi.

 

Bir önceki aya göre gelirler Ocak’ta 6.7 milyar TL azalarak 91.6 milyar TL’ye, 146.0 milyar TL düzeyinde olan giderler 117.7 milyar TL’ye geriledi. Benzer şekilde Aralık ayına göre faiz dışı giderlerin de 45.3 milyar TL azalarak 96.6 milyar TL’ye gerilediğini görmekteyiz.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise gelirler 119.8 milyar TL, giderler ise 97.1 milyar TL düzeyindeydi. Bir başka ifadeyle gelirler 28.2 milyar TL azalırken giderler 20.5 milyar TL artış kaydetmiş bulunuyor.

 

Hazine nakit gerçekleşmeleri merkezi yönetim bütçe açığının 2021 yılı Ocak ayında 172.7 milyar TL’den 220.3 milyar TL’ye yükseleceğini düşündürüyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3.8’e ve faiz dışı açığın GSYH’ye oranının ise yüzde 1.4’e yükseleceğini hesaplıyoruz.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında 30.2 milyar TL faiz dışı ve 22.8 milyar TL nakit fazla verilirken bunda TCMB’nin 40.5 milyar TL’lik erken kar transferi etkili olmuştu. Bu aktarımın etkisini hariç tuttuğumuzda, bütçenin temel görünümünde bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz.

 

Önümüzdeki dönemde vergi gelirlerinin ne şekilde seyredeceği bütçenin performansında belirleyici olacak.

Yeni Ekonomi Programında 2021 yılında bütçe açığının 245 milyar TL, faiz dışı açığın 65.5 milyar TL’ye yükseleceği, bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 4.5 olacağı öngörülmüş olsa da hükümet açığın GSYH’ye oranının yüzde 3.5 olarak revize edildiğini duyurdu.

 

 

Dr Ali Orhan Yalçınkaya

 

Perakende güveni 2021 yılına düşüşle başladı…

 

Faiz; Mevduatta geriledi, ticaride arttı…

 

Zülfikar Doğan: 500 milyar liralık yapılandırma fiyaskosu

 

Çetin Ünsalan: İp yerine yılan atıyorlar

 

The post Nakit Dengesi Bütçenin Yıla Yüksek Bir Açıkla Başlayacağını Söylüyor appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments