Saturday, February 24th, 2024

Şirketler çalışan sağlığına yatırım yapıyor

Şirketler çalışan sağlığına yatırım yapıyor

Mercer Marsh Benefits (MMB), ‘MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Raporun sonuçlarına göre; araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 83’ü bütünsel sağlığın temelini oluşturan fiziksel ve zihinsel sağlık, finansal destek ve iş/yaşam dengesi kriterlerinde çalışanlarına kaynak, danışmanlık veya araç sağlıyor.

Rapora göre, şirketlerin yüzde 65’i esnek çalışma ve daha iyi bir iş hayatı entegrasyonunu teşvik ederek dengeli bir yaşam tarzına katkıda bulunan ‘iş-yaşam dengesi’ konusunda uygulamaları çalışanlarına sunuyor.

Yüzde 62’isi çalışanların bedenen sağlıklı olma durumlarını destekleyen ‘fiziksel sağlık’ plan, program ve uygulamaları hayata geçiriyor. Yüzde 61’i duygusal ve sosyal bağlantıları güçlendirerek kişilerin mental olarak sağlıklı olmalarına destek sağlayan ‘psikolojik destek’ konusunda katkıda bulunuyor. Yüzde 34’ü ise çalışanların bugün ve gelecekte finansal kaynaklarını etkin yönetmesine odaklanan programları destekliyor.

Şirketlerin gündeminde stres yönetimi ve sağlıklı beslenme var

Pandemi süreci ve orta vadede (1-3 yıl) şirketlerin yapacağı uygulamalar incelendiğinde; yüzde 41 ile stres yönetimi uygulamaları ve yine aynı oranla sağlıklı beslenme / diyetisyen uygulamaları ön plana çıkıyor. Bu uygulamaları yüzde 40 ile zihinsel sağlık programları, yüzde 39 ile çalışan destek programı, yüzde 35 ile spor programlarına erişim izliyor.

Şirketlerin yüzde 75’i sigorta danışmanlarının online veya yüz yüze zihinsel sağlık programı sunmasının memnuniyet seviyesini artıracağını söylüyor. Yine şirketlerin yüzde 64’ü çalışan destek programı, yüzde 61’i diyetisyen ve sağlıklı beslenme programı, yüzde 55’i stres yönetim programı, yüzde 43’ü online veya yüz yüze spor olanaklarına erişim, yüzde 35’i ise finansal sağlık araç ve eğitimleri konusunda alacakları destekten dolayı çalışan memnuniyetinin artacağını belirtiyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 94’ü çalışanlarına bir sağlık sigortası sunuyor. Şirketlerin yüzde 53’ü çalışanların sağlık sigortalarında teminat limitlerini artırırken, yüzde 35’i ise bu konuda bir değişiklik yapmadıklarını belirtiyor. Yüzde 5’i diş, gözlük veya doğum gibi yeni teminat eklediklerini belirtirken, bir diğer yüzde 5’i de tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasının birlikte kullanılabileceği karma bir modele geçtiklerini söylüyor.

Şirketler çalışan sağlığına yönelik uygulamaları maliyet olarak görmemeli

Bütünsel sağlığın gün geçtikçe önemi daha da anlaşılan bir kavram olduğunu, pandemi öncesinde de şirketlerin bu konuda çeşitli uygulamaları hayat geçirmeye başladıklarını belirten Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal, “Özellikle pandemiyle beraber, wellbeing şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Pandemi öncesinde hem sağlık sigortalarında hem de diğer uygulamalarda psikolojik destek açıkçası göz ardı ediliyor ve buna yönelik aksiyonlar çok alınmıyordu. Ancak pandemiyle birlikte şirketlerin kısa ve orta vadedeki planlarına baktığımızda psikolojik destek, çalışanların stres yönetimi ile ilgili konularda aksiyon alacaklarını görüyoruz. Şirketler wellbeing ve çalışanların sağlığına yaptıkları yatırımları maliyet olarak görmemeli; çalışanların motivasyonunu, onların işe ve şirkete bağlılığını artıracak bir yatırım olarak görmeli” dedi.

Facebook Comments