Thursday, April 18th, 2024

Söktaş yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada bedelli sermaye artırımın spk atarafından onaylanmasından sonra yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı. Söktaş yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri. Detaylar haberimizde

Söktaş yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama

Ödeme Tarihi: 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi: 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %96,58971‘i oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

-Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.08.2021 ile 25.08.2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.

-Yeni pay alım haklarının kullanımında, toplam 1 TL nominal değerli pay 1 TL’den satışa arz edilecektir.

-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

– Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

– Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.

– Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da halka arzından sonra satılamayan pay olması halinde, söz konusu satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır. Bu çerçevede VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Rüçhan hakkı nedir?

  • Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin, şirketin Bedelli Sermaye artırımı yapılması durumunda oluşacak olan yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkı ‘’rüçhan hakkı’’ olarak tanımlanır.
  • Mevcut pay sahipleri dilerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisselerden satın alabilir ya da sermaye artırımına katılmak istemezler ise rüçhan hakkını borsada satabilir. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

The post Söktaş yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments