Friday, February 23rd, 2024

Türkiye sosyal harcama konusunda OECD ülkelerinde sonda geliyor

Ülkelerin insani gelişmişlik seviyesinin artmasında en önemli etken olan kamunun sosyal harcamalarında Türkiye OECD ülkelerinde en düşük orana sahip iki ülkeden biri.

OECD ülkelerin sosyal harcamalarının milli gelir içindeki payını ortaya koyan bir rapor açıkladı. Raporda OECD ülkelerinin sosyal harcamalarının milli gelirdeki payının son 10 yılda azalma eğilimi gösterdiği ifade edildi. Fransa sosyal yardımlara milli gelirin neredeyse üçte birini harcayarak bu ligin şampiyonluğunu elinde tutarken OECD ortalaması yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ligin en altında ise yüzde 12 ile Türkiye ve yüzde 7.5 ile Meksika var.

Fransa’nın milli gelirden sosyal harcamalara ayırdığı pay yüzde 31 ile rekor seviyede. Onu, Finlandiya, Belçika, İtalya ve Almanya izliyor. ABD yüzde 18.7 ile yüzde 20’lik OECD ortalamasının çok az altında yer alıyor. Türkiye’nin hemen üzerinde yüzde 12.2 ile Güney Kore yer alıyor.

IMF’nin kamunun sosyal harcamalarının İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne yansıması ile ilgili yaptığı son araştırma, sosyal yatırımların etkisini gözler önüne seriyor. 2020 tarihli araştırmaya göre özellikle sağlık ve eğitimde kamu harcamaları, bu alanlardaki hizmet kalitesini artırmada en etkili unsur.

Raporda Covid-19 sonrası dönemde ülkelerin bütçeden sosyal harcamalara ayrılan payı artırmasının yeni normal inşa edilirken sosyal adaletsizliklerin azaltılabilmesi yolunda büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

 

 

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

The post Türkiye sosyal harcama konusunda OECD ülkelerinde sonda geliyor appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments