Tuesday, October 26th, 2021

Türkiye’de Kripto Para Vergisi İle Anılan Masak Nedir?

Türkiye’de kripto paralara yönelik inanılmaz bir ilginin oluşması, yatırımcıların kripto para vergisinin de her an gelebileceğini düşünmelerine yol açtı. Kripto para vergisi konusunda net bir açıklama gelmese de bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bütün gözler MASAK‘a çevrildi.

MASAK Nedir?

Özellikle Türkiye’deki kripto para borsalarından yatırımcıların bilgilerinin talep edilmesi, vergilendirmenin çok yakında geleceğinin düşünülmesine yol açtı. Dijital Yasa olarak anılan taslağın henüz hazır olmamasına rağmen böyle bir talebin doğrulanması ise sanıldığı gibi bir sonuç yaratmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında söz konusu bilgilerin aslında MASAK tarafından talep edildiği belirtildi. Peki kullanıcıların kripto para borsalarındaki verilerini talep eden MASAK nedir? Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) olarak bilinen kurum, direkt olarak Maliye Bakanına bağlı bir şekilde görev yapıyor. 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan MASAK özellikle kara para aklamayı, terör finansmanını ve suç içeren işlemleri engelleme veya mali suçları araştırma yetkilerine sahip.

MASAK’ın Kripto Para Sektörünü İlgilendiren Yetkileri

MASAK görev ve yetkilerinin sayıldığı 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde ise kurum hakkındaki maddeler arasında kripto para sektörüne yönelik atılan bu adamla ilgili olanlar şunlar:

a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.

c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.

f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.

g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak.

i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.

MASAK, Kripto Para Vergilendirmesi Getiremez

Yukarıdaki maddelere bakıldığında MASAK’ın direkt olarak kripto para borsalarından bilgi istemesi ve hatta bunları denetlemesi bile görevi kapsamında yer alıyor. Buna rağmen MASAK’ın kripto paralara vergi getirme ile ilgili ise bir yetkisi bulunmuyor.

Buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kripto paraları kapsayan bir çalışma yapıldığı ve yakında vergilendirme gelebileceği tahmin ediliyor.

Facebook Comments