Tuesday, November 28th, 2023

Üç şirket KAP’a açıklama yaptı. Bedelsiz pay kararı geldi…

KAP’a yapılan açıklamada Sönmez Pamuklu Sanayi, Sönmez İplik ve Orge Enerji bedelsiz kararı verdi. KAP’a bildirimde bulundu.

Sönmez Pamuklu Sanayi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 79.931.250,00-.TL’den 130.000.000,00.-TL’ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilecektir. ifadeleri geçti

Sönmez İplik ve Elyaf Sanayi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 5.086.941,67.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 13.848.058,33.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 18.935.000,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 56.065.000,00-.TL’den 75.000.000,00.-TL’ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz pay verilecektir.

Orge Enerji

1-Şirketimizin 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara istinaden, Şirketimizin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına,

2-Artırılan 30.000.000 Türk Lirasının;

•Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

•Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

3-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %60 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir. ifadeleri geçti.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

The post Üç şirket KAP’a açıklama yaptı. Bedelsiz pay kararı geldi… appeared first on Para Ajansı.

Facebook Comments