Saturday, February 24th, 2024

Vatandaş gerçekten döviz satmaya başladı mı? İşte gerçekler…

TCMB PPK’nun perşembe günkü karar metninde şu ifade yer alıyordu, “Sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.” Peki ama acaba “ters para ikamesi” gerçekten de başladı mı? Teknik dili bir kenara koyarsak vatandaş DTH’larını ve efektiflerini bozdurup TL’ye ve TL hesaplarına geçmeye başladı mı?

İlk bakışta durum gerçekten de böyle gözüküyordu. Tecrübeli analizciler bile ilk anda yanıldılar. Bkz :https://twitter.com/OzbakisYG/status/1352234862900600832

Fakat daha sonra kur farklarının hesabı değiştireceği ve DTH’larda bir çözülme yorumu için verilerin yetersiz olduğu iddiaları geldi; https://twitter.com/HayriKozanoglu/status/1352335577010626562

Sabit parite ile yapılan hesaplarda hem gerçek hem de tüzel kişilerin DTH’larında düşüş değil artış görülüyordu. Bkz. Tablodaki sabit parite sütunu:  https://twitter.com/atk_1881/status/1352268986168340480/photo/1

Nitekim DTH’larda çözülme olduğunu yazan TÜİK uzmanı Özbakış da daha sonra bu yorumunu düzeltti. Bkz: https://twitter.com/OzbakisYG/status/1352284735498838019

Ve en sonunda önceki grafiğini değiştirdi. Sabit kur ile yapılan hesaplamada turuncu grafikte son hafta azalış değil tersine artış gözüküyor.

https://twitter.com/OzbakisYG/status/1352346889295962115

Bu şartlar altında PPK’nun ters para ikamesi başladı yorumu en azından şimdilik tam olarak gerçekleri yansıtmıyor. Ters Para İkamesi: Para ikamesi deyimi, yüksek enflasyonla yaşayan ekonomilerde yerel para yerine yabancı para tutma eğilimini tanımlamak üzere kullanılıyor. … Yabancı para tutanların yabancı paralarını bozdurup yerli parayı tercih etmelerine yol açan bu tür tersine dönüş eğilimine de ‘ters para ikamesi’ adı veriliyor”

http://m.radikal.com.tr/yazarlar/mahfi_egilmez/ters_para_ikamesi-658548#:~:text=Para%20ikamesi%20deyimi%2C%20y%C3%BCksek%20enflasyonla,tutma%20e%C4%9Filimini%20tan%C4%B1mlamak%20%C3%BCzere%20kullan%C4%B1l%C4%B1yor.&text=Yabanc%C4%B1%20para%20tutanlar%C4%B1n%20yabanc%C4%B1%20paralar%C4%B1n%C4%B1,ters%20para%20ikamesi’%20ad%C4%B1%20veriliyor.

BMD’ye göre, TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 15 Aralık ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1.031 milyon dolar azalarak 149.762 milyon dolara gerilerken tüzel kişilerin döviz mevduatı 517 milyon dolar artarak 85.582 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatındaki 12 haftalık rekor serisi son bulurken tüzel kişiler 3 hafta aranın ardından döviz alımı gerçekleştirdi.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 15 Aralık ile biten haftada 513 milyon dolar azalarak 235.344 milyon dolara geriledi. 8 Ocak kapanışında 7,2733 olan TCMB dolar alış kuru 15 Ocak tarihinde 7,3885 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatındaki dolar bazlı azalışa rağmen Dolar/TL’deki %1,6’lik yükselişin etkisiyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı 23,4 milyar TL artarak 1.738,8 milyar TL oldu.

2018 yılı Eylül ayından itibaren yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatını trend olarak arttırdığı görülmektedir.

 

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 5,9 milyar TL artarak 1.500,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 8-15 Ocak haftasında yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,2 puan artarak %53,7 oldu.

Toplam mevduatlar içindeki döviz payı 2014 yılı başındaki %33 seviyesinden yıllar itibariyle artış göstererek 15 Ocak 2021 itibariyle %53,7’ye yükseldi.

 

 

 

BMD

The post Vatandaş gerçekten döviz satmaya başladı mı? İşte gerçekler… appeared first on ParaAnaliz.

Facebook Comments