Sunday, December 3rd, 2023

VERBİS’e kayıt süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı

VERBİS'e kayıt süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı

31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan VERBİS’e kayıt zorunluluğu, 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreleri uzattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle VERBİS’e kayıtek yükümlülüğünün yerine getirilmesinde zorluklar yaşandığı gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt sürelerinin 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Facebook Comments