Thursday, April 18th, 2024

Yangın bölgesinde poliçe yenilemelerine bir aylık ilave süre tanındı

Yangın bölgesinde poliçe yenilemelerine bir aylık ilave süre tanındı

Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınları nedeniyle bu bölgelerdeki poliçe yenilemeleri bir ay uzatıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, kurumun, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen yerlerde orman yangınlarından zarar gören vatandaşların ve yangınlara müdahale çalışmalarına katılan resmi görevlilerin sigorta ihtiyaçlarının kolaylaştırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verdiği bildirildi.

Vatandaşların zararlarının hafifletilmesi amacıyla SEDDK tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararların başında “orman yangınlarında zarar gören mallara ilişkin hasarların ödenmesi” geldiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yangınlarda zarar gören mallara ait konut sigortası, kara araçları kasko sigortası gibi mal sigortalarına sahip vatandaşlarımızın zararların tazmininde, poliçelerde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak zarar gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması adına azami özenin gösterilmesi, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında değerlendirilmesi faydalı olacaktır” denildi.

Hasar ödemelerinin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla mevzuat gereği sigortalılardan talep edilen bilgi ve belgelerin temini konusunda yangından zarar gören vatandaşlara azami ölçüde kolaylık sağlanmasının önem arz ettiği bildirildi.

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNDE KOLAYLIK SAĞLANMASI

Açıklamada, sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde poliçelerin iptal edilmemesi ve ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak en az bir ay süre tanınması istendi.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde zarar gören vatandaşlar tarafından zorunlu trafik sigortası yaptırılması veya yenilenmesinde yaşanabilecek olası gecikmelerin göz önünde bulundurulacağı ve 31 Ağustos’a kadar zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekenler için ilave prim uygulanmayacağı, sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımının olumsuz etkilenmeyeceği aktarıldı.

Bu bölgedeki madenlerde poliçe başlangıcından itibaren 6 ay içinde yenilenmesi gereken risk incelemesinin bir ay ertelendiği bildirildi.

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARINDA TAZMİNAT ÖDEMELERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Açıklamada, yangınlarda vefat eden vatandaşların vefat teminatlı sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak tazminat ödemelerine öncelik tanınması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Zarar gören vatandaşlara hayat veya sağlık sigortası yaptırılmasında yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, sigortalıların bu süreçlerinde hak kaybına uğramamaları, yangınlar nedeniyle, özel sağlık sigortasını kullanan vatandaşların varsa hasarsızlık indirim hakkı kullanımının olumsuz etkilenmemesi, ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan vatandaşların kullanım hakkının eksilmemesi hususları önem arz etmektedir.”

Açıklamada, ekspertiz faaliyetlerinin en kısa sürede tamamlanması gerektiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Risk öncesinde hasarı önlemek ve hasar gerçekleştikten sonra azaltmak amacıyla yapılacak zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri ve bunlara ilişkin masraf/makul giderlerin teminat kapsamında sayılması ve bu tedbirlerin iyi niyet esasınca genişletilerek yorumlanması, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri için hasar ihbarı sonrasında avans ödemesi yapılması, ikame araç temin etme sürelerinin uzatılması, asistans hizmet kapsamlarının genişletilmesi hususlarında kolaylık sağlanması tavsiyelerinin şirketlerce değerlendirilmesi faydalı olacaktır.”

Tüm branşlar için poliçe yenilemelerinin en hızlı şekilde yapılması ve yenileme işlemlerinde gecikmeye mahal verilmemesi istendi.

Facebook Comments