Tuesday, November 28th, 2023

Ziraat GYO Halka Arz Edecek

Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık yayınlanan bülteninde, bu hafta Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzına onay geldi.

Ziraat GYO’nun halka arzında 1.173.405.000 LOT oransal dağıtım yolu ile halka arz edecek olup fiyatı 1,60 TL olarak belirlendi.

Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL’ye yükseltecek.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayenin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.173.405.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı yapılacaktır.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO), Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde faaliyet göstermek üzere 01.11.2016 tarihinde kurulmuştur.

Ziraat Finans Grubu üyesi Ziraat GYO’nun portföyü ağırlıklı olarak devam etmekte olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri projesi ve ofis binalarından oluşmaktadır. Şirket hızla büyüyen yatırım portföyünü otel ve konut yatırımları ile çeşitlendirirken, yatırımcılarına uzun vadede optimum risk-getiri dengesinde gayrimenkul piyasası yatırım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Portföyünü sektörün üzerinde kapitalizasyon oranı ile öngörülebilir kira nakit akışı oluşturacak şekilde yapılandırmaktadır.

 

Ziraat GYO Halka Arz Edecek yazısı ilk önce Halka Arz üzerinde ortaya çıktı.

Facebook Comments